Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı

Aldehit grubu bulunduran crown eterlerin sentezi, kondensasyon reaksiyonları ve kompleksleri

The synthesis, condensation reactions and complexes of crown ether which contain aldehyde group

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 300781 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tez çalışmasında, ilk aşamada çıkış bileşiklerinin sentezi gerçekleştirildi. Bu amaçla, öncelikle tetraetilenglikol diklorür (1), benzo-15-crown-5 (2) ve 4',5'-bis(bromometil)benzo-15-crown-5 (3) çıkış bileşikleri sentezlendi. Çıkış bileşiklerinden, 4',5- bis(bromometil)benzo-15-crown-5'in o-vanilin türevi bileşikler ile reaksiyonundan aldehit grubu ihtiva eden yeni çift kollu crown eterler sentezlendi (4 ve 5). Sentezlenen bu çift kollu crown eter aldehitlerinin 1,3-diaminopropan ve 1,4-diaminobütan ile kondensasyon reaksiyonlarından crown eter içeren Schiff bazları elde edildi (6-9). Sentezlenen bileşiklerin NaClO4 ve KI ile reaksiyonlarından alkali metal kompleksleri sentezlendi (4a-9a ve 4b-9b). Sentezlenen bileşiklerin yapıları element analizi, IR, 1H-, 13C-NMR, ve kütle spektrumları verilerinden faydalanılarak aydınlatıldı.

Summary:

In this thesis study, sythesis of starting compounds was realized. For this purpose, firstly starting compounds; tetraethylenglycol dichloride (1), benzo-15-crown-5 (2) and 4?,5?-bis(bromomethyl)benzo-15-crown-5 (3) were synthesized. From starting compounds, double-armed crown ethers which contain aldehyde groups were synthesized by the reaction of 4?,5?-bis(bromomethyl)benzo-15-crown-5, derivatives of o-vanilin compounds (4 and 5). Via condensation reaction of these sythesized double armed crown ether aldehydes with 1,3-diaminopropane and 1,4-diaminobutane, crown ethers containing Schiff bases were obtained (6-9). Via reaction of the synthesised compounds with NaClO4 and KI, alkali metal complexes were synthesised (4a-9a and 4b-9b). The structure of synthesised compounds were enlightened using data obtained from elemental analysis, IR, 1H-, 13C-NMR and mass spectra.