Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Aleksandr İvanoviç Kuprin'in öykü sanatı

Story art of Alexandre Kuprin

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 127853 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Bu çalışmamızda; Rusya'da XX. yy. başlarında çok popüler olan, fakat Türkiye'de fazlaca tanınmayan bir yazan, Kuprin'i, biyografisi ve eserleriyle tanıtmaya çalıştık. 1889 yılında başlayan yazarlık yaşamı 1937 yılına kadar sürmüştür. 1919 yılında ülkesinden ayrılmak zorunda kalan Kuprin, ölümünden bir yıl önce hasta biri olarak vatanına geri dönmüştür. Hareketli bir yaşam süren Kuprin' in eserleri ve işlediği konuların zenginliği dikkat çeker. Rus edebiyatında ordu yaşamı, doğa tasvirleri ve aşk konularında en güzel eserlerin bir kısmı onun tarafından yazılmıştır. Edebi faaliyetlerine başladığı yıllarda Çehov ve Gorki'nin büyük yardımlarım görmüş, yazılan Tolstoy gibi edebiyat dehalarının beğenisini kazanmıştır. Dünya edebiyatında R. Kipling, K. Hamsun, J. London gibi yazarlarla aynı kategoride değerlendirilebilecek kadar güçlü bir yeteneği vardır. 1919 yılında rejim karşıtlarıyla zorunlu olarak çalıştığı için maalesef, Sovyetler Birliği döneminde neredeyse unutulmaya yüz tutmuştur. Klasik Rus edebiyat geleneklerine bağlı bir yazar olan Kuprin, kısa öykü dalında gerçekçi ve unutulmaz eserler vermiştir. Yaşamın ressamı olarak her zaman dekadanlığın karşısında durmuştur. Coşkusu, romantizmi ve optimizmi hemen hemen tüm eserlerinde yansımasını bulur. Göçmenlik dönemindeki eserlerinde ise; sanatım besleyen topraklardan uzakta oluşu sebebiyle hüzün hissedilir. Elli yıla yakın sanat hayalında sıra dışı bir hayat yaşamış, sıra dışı eserler yazmış olan Kuprin, aslında dönemi içinde hiçbir edebi gruba dahil edilemez. 230Çalışmamızda Kuprin'i Türk halkına her yönüyle tanıtma gayreti içinde bulunduk. Eserleri, işlediği konular, üslup ve anlatım özelliklerine değindik. Türk okurunun bu coşkulu yazarı beğeneceğini umuyoruz. 231

Summary:

SUMMARY In this study, we tried to present Kuprin, who was very popular in Russia at the beginning of twentieth century but is not known sufficiently in Turkey, with his biography and works. His writing life commenced in 1889 and continued until 1937. Kuprin, who had to leave from his country in 1919, returned as a sick person one year before his death. Kuprin led an active life. Therefore his works and the richness of the subjects that he dealt in his works call attention of the reader. In Russian literature, some of the best writings, which are about army life, nature description and love, were written by him. At the beginning of his literary activities, he was assisted by Chehov and Gorky, and his writings were admired by literature geniuses such as Tolstoy. In world literature Kuprin has so effective writing ability that he can be evaluated in the same category with the authors as R. Kipling, K. Hamsun and J. London. He was, unfortunately, begun to be forgotten in the period of the Union of Soviet Socialist Republics, since he had worked obligatory with the opponents of regime. Kuprin, who is a writer committed to the traditions of classical Russian literature, created realistic and unforgettable works in the field of short tale. As the painter of life he always opposed decandentism. The reflection of his enthusiasm, romantism and optimism can be seen in his almost every works. On the other hand, in his immigration period works; owing to his being away from his motherland, which nourished his art, gloom is felt. 234In his art life with lasted nearly fifty years, Kuprin, who led and extraordinary life and produced extraordinary works, in fact, can not be included in any literary group in his period. In our study, we have strived to introduce Kuprin to Turkish people with every point of view. We touched on his works, subjects of writings, style and features of exposition. We expect Turkish readers to approve of this enthusiastic author. 235