Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Aletsel olarak izlenecek bir binanın ön incelemesi

Necessary preparation work of a multi storey building for building instrumentation

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 101483 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ALETSEL OLARAK İZLENECEK BİR BİNANIN ON İNCELEMESİ ÖZET Bu çalışmada, bir yapının aletsel olarak izlenmesinde uygulanacak yöntemler açıklanmış ve çok katlı bir binanın bu işlemler için gerekli ön çalışmaları sunulmuştur. Yapının, sonlu elemanlar yöntemi ile SAP2000 programında modeli kurulmuş ve dinamik analizi sonucu mod şekilleri çıkarılmıştır. Yapının modellerinde farklı kabuller yapılarak bunların yapının önemli periyotlarına olan etkisi incelenmiştir. Yapı bu anlamda iki farklı model oluşturularak analiz edilmiştir. Her iki model için yapının perde elemanları çubuk elemanlar olarak tanımlanıp rijit birleşimlerle kirişlere olan bağlantısı sağlanmıştır. Her iki model için farklılık döşeme tanımlarında yapılmıştır. Birinci modelde döşemeler kabuk elemanlarla,. diğer modelde ise rijit diyafram olarak tanımlanmıştır. İkinci modelin analizi ise tüm sistemin ve sadece kule kısmının analizi olmak üzere iki farklı şekilde yapılmıştır. Bu incelemeler sonucunda yapının aletsel olarak incelenmesi için yaklaşık bir alet dağılımı önerilmiştir.

Summary:

PRELIMINARY INVESTIGATION OF A MULTI STOREY BUILDING FOR BUILDING INSTRUMENTATION SUMMARY In this study, as a master thesis, under the administration of Prof. Hasan BODURO?LU, the methods of building instrumentation are explained and the necessary preparation work for multi-storey building is put forward. The finite elements method and mathematical model of the SAP2000 programme for the building are established and the mode shapes resulting from the dynamic analysis are given. In this way, the building was analysed using two different models. For each model, shear walls of the building defined as frame elements are responsible for the rigid end joining of the connection beams. Different floor identifications are made for each model. The first model considers a floor with shell elements; the second model considers as a rigid diaphragm. The analysis of the second model is made in two ways, the tower portion coupled with the first four floors analysis and as the tower portion alone. An approximate placement of instruments is suggested as a result of these analysis. XI