Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı / Isı-Akışkan Bilim Dalı

Alevsiz yanma

Smoldering combustion

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 223803 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Alevsiz yanma, yakıtın heterojen oksidasyonu sonucu açıga çıkan ısı enerjisi ile desteklenen ekzotermik reaksiyon dalgasıdır. Bu yanma modunda, tam bir yakıt oksidasyonu gerçeklesmez, sıcaklık ve yanma hızı düsüktür. Alevsiz yanma alevli yanmaya geçis potansiyeline sahip olması açısından önemli ölçüde yangın tehlikesi olusturur. Kömür, tahta, kagıt, selülozik izolasyon malzemeleri, sentetik polimerler ve döseme malzemeleri poroz yapıları sebebiyle alevsiz yanma kabiliyetine sahiptirler. Bu çalısmada parametre olarak; malzeme yapısı (porozite, nem) ve oksitleyici hava hızı ele alındı. Alevsiz yanmanın baslaması için gerekli tutusma sıcaklıgı, yanma sırasındaki sıcaklık ve yanma ürünlerinin derisiklik degisimleri incelendi. Bunun yanı sıra alevsiz yanma halinden alevli yanma haline geçis sartları tespit edildi. Kurulan deney sistemi yardımıyla hava ve yanma cephesi ilerleme yönlerinin aynı oldugu durumlar incelendi. lk tutusmayı saglamak amacıyla elektrikli ısıtıcı kullanıldı. Deneyde düzgün hava akısını saglayabilmek için bir fan yardımıyla malzeme içerisinden geçirilen oksitleyici hava ilk önce 1mm aralıklı çelik elekten daha sonra ise 10mm çapındaki kürelerden geçirildi. Homojen sıcaklık dagılımı için ise 1200 W 'lık elektrik ısıtıcısından faydalanıldı. Isıtıcı sadece tutusma baslayana kadar devrede kaldı. Esit aralıklarla yerlestirilen dört termoelemanla merkezde sıcaklıklar ölçüldü. Yanma cephesinin tek boyutlu oldugunu görmek için ise merkez ile cidar arasına yerlestirilen termoeleman yardımıyla malzeme sıcaklıgı ölçüldü. Yukarıda bahsedilen parametrelere göre deney sonuçları degerlendirilerek incelenen malzeme için alevsiz yanma karakteristikleri, alevli yanmaya ve sönmeye geçis sartları tespit edilerek, büyük bir yangın riski olusturan alevsiz yanma hakkında kaynak olusturuldu. Elde edilen sonuçlar literatürdeki sonuçlarla karsılastırıldı. Anahtar Kelimeler: Alevsiz Yanma

Summary:

Smouldering combustion is defined as a self-sustaining , propagation exothermic reaction wave deriving its principal heat from heterogeneous oxidation of fuel. Smouldering yields less complete oxidation of the fuel, lower temperature and much slower propagation rates. Due to the possibility of transition to flaming , smouldering is a major fire safety hazard. Coal, wood, paper, cellulosic insulation materials, polyurethane foams and organic dusts which are all porous materials, can undergo smouldering combustion. As a result of direct oxygen attack on the fuel surface and to be contact with an ignition source of lower temperature, these materials can form char. We have examined smoulder propagation in wood dust comparing forward propagation in two particle size. The influence of oxygen supply rate low velocity, temperature profile has been examined. It is apparent that there are two possible configurations for smoulder propagation through such a permeable fuel bed; the smoulder reaction front can propagate in the same direction as the air flow (forward smoulder). The 17.5 cm-diameter by 19.5 cm-deep sample bed is peripherally insulated and sits a top a flow dispersion bed of steel balls. This dispersion section assures a uniform upflow of the oxygen- nitrogen mixture as it enters the bottom of the sample bed. The igniter, a coiled heater that provides reasonably uniform ignition of the bed. At the bottom of the smoulder apparatus, thus producing forward smoulder propagation. The diameter of the fuel bed was chosen to assure very nearly 1-D behaviour on the bed centreline, where all measurements were made, at least for forward smoulder. Derived data from these experiments will also constitute a database for future studies in I.T.Ü. or some other institutions. Keywords: Smouldering Combustion