Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Anabilim Dalı

Alexis de Tocqueville: Hayatı, düşüncesi, siyasal faaliyetleri ve sosyal bilimsel yöntemi

Alexis de Tocqueville: His life, his thought, his political activities and his social science methodology

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 465754 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Alexis de Tocqueville, 19. yüzyılın ilk yarısında yaşamış bir düşünür olarak modern toplumu erken dönemlerinden itibaren gözlemleme imkânı bulmuş ve gözlemlerini eserlerinde sistematik olarak aktarmış bir entelektüeldir. Aynı zamanda hukukçu, siyasetçi ve devlet adamı olan Tocqueville, gözlemlerine dayanan fikirlerini uygulamaya geçirebilmiş, böylece yaşadığı dönemde etkili bir siyasal aktör olarak tebarüz etmiştir. Bu Fransız düşünür ayrıca sosyal bilimler düşüncesine yaptığı yöntemsel katkılarla da öne çıkmaktadır. Bu çalışmada Tocqueville'in hayatı, düşüncesi ve sosyal bilimsel yöntemi birbirleriyle etkileşimli olarak ele alınmakta ve düşünce mirasını özgün kılan nitelikler incelenmektedir. Tarihsel sosyoloji yöntemi kullanılarak yapılan bu Tocqueville incelemesi yazarın hayatı, siyasal çalışmaları ve yöntemsel fikirlerinin etkileşimli bir şekilde değerlendirilmesinin onun anlaşılmasını sağlayacağını iddia etmektedir. Key Words: Palestine, Modern Palestinian Literature, Jihad al-Rajabi

Summary:

Alexis de Tocqueville as a thinker, who lived in first half of 19th century, got a chance to observe modern society from its early epoch and he narrated systematically these observations. Meanwhile, he is lawyer, statesman, and politician. He executed his ideas that he developed based on observations, in political stage and he became occurred as a prominent political actor in his age. This French thinker came also to the forefront with his contribution to social sciences thought. In this study, the life of Tocqueville, his ideas, and his social science methodology are tackled interactively with each other and being narrated which qualifications make his heritage of thought unique. This Tocqueville examination that is done using historical sociology methodology claims that Tocqueville must be examined within the interaction between his life, his political activities and methodological ideas to understand him. Key Words: Tocqueville, Historical Sociology, French Sociology, Democracy