Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı / Kozmetoloji Bilim Dalı

Alfa glukosil hesperidinin topikal formülasyonlarının hazırlanması ve etkinliğinin değerlendirilmesi

Alpha glucosyl hesperidin topical formulations and evaluating the effectiveness

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 342087 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Hesperidin turunçgillerin kabuklarından elde edilen, pek çok faydalı özelliğe sahip bir bioflavonoiddir. Sudaki çözünürlüğü çok azdır. Alfa glukosil hesperidin, hesperidinin suda çözünen formudur ve hesperidinin sahip olduğu tüm faydalara sahiptir. Çalışmada alfa glukosil hesperidin kullanılarak jel, emülsiyon ve emüljel formülasyonları hazırlanmıştır. Hazırlanan tüm formülasyonlar kararlılık testlerine, mikrobiyolojik testlere ve Franz difüzyon hücresinden in vitro geçiş çalışmalarına tabi tutulmuştur. Hazırlanan formülasyonların içinden YS2-2 kodlu formülasyon seçilmiş ve yaşları 40-60 arasında değişen sağlıklı kadın gönüllüler üzerinde yama testine ve plaseboya karşı girişimsel olmayan etkinlik testlerine tabi tutulmuştur. Gönüllülerin hepsinde ön kol bölgesinde, gönüllülerin 5 tanesinde yüz bölgesinde ve gönüllülerin 5 tanesinde göz bölgesinde ürün uygulanmıştır. Ürün kullanmaya başlamadan önce, ürün kullanımını takiben 3. haftada ve 6. haftada girişimsel olmayan aletlerle deri nemi, sebumu, cilt pH?ı, pürüzlülük, gözenek sayısı, cilt elastikiyeti ve cilt rengi gibi çeşitli parametreler ölçülmüştür. Sonuçlar istatistiksel olarak (Tek Yönlü Anova Testi) ve anket testi yapılarak değerlendirilmiştir. Sonuçta, YS2-2 formülasyonu ve plasebo formülasyonun cildin pH değerini değiştirmediği, cilt nemini ve yumuşaklık hissini arttırdığı tespit edilmiştir. YS2-2 formülasyonunun plasebo formülasyona göre cildin elastikiyetini, sebum miktarını ve cildin pürüzsüzlüğünü arttırdığı, ciltteki gözenek sayısını azalttığı tespit edilmiştir. Böylelikle, ürünün 3 ve 6 haftalık kullanımının cildi yaşlanma belirtilerine karşı koruması açısından, plasebo ürün uygulanan bölgeye kıyasla anlamlı ölçüde etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışma İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi?nde yapılmıştır.

Summary:

Hesperidin is a bioflavonoid found in the peels of citrus fruits but its water solubility is insufficient. Alfa glukosil hesperidin is the derivative of hesperidin which dissolves in water and it has all the benefits that hesperidin owns. In this study gel, emulsion and emulgel formulations were prepared by using alfa glukosil hesperidin. All formulations were experimentalised to the stability tests, microbiological tests and the Franz diffusion cell in vitro penetration tests. From these formulations, YS2-2 formulation was chosen and the patch tests and placebo controlled non-invasive effectiveness tests were applied on healthy volunteer women aged between 40-60. The product was applied to the forearm area of all the volunteers, face area of five volunteers and eye area of five volunteers. The various parameters such as skin moisture, skin sebum, skin pH, roughness, number of pores, skin resilient and skin color have been measured before the usage of the products, in the third week and sixth week of the usage period by using non-invasive effectiveness tests. The results were evaluated statistically and also a questionnaire. Consequently, both YS2-2 formulation and plasebo formulation increased the skin moisture and pH value stayed stable. By comparison with plasebo formulation, YS2-2 formulation increased the skin resilient, sebum rate and decreased the number of pores. Thus the product has been found much more effective than the plasebo regarding the protection of the skin against the signs of aging after the third and sixth week of usage. This study was done at Istanbul University, Pharmacy Faculty.