Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Üroloji Anabilim Dalı

Alfa Lipoik asitin iskemi reperfüzyon oluşturulan sıçan (Sprague Dawley) mesanesi üzerindeki ürodinamik ve biyokimyasal parametrelere olan etkilerinin incelenmesi.

İnvestigation of biochemical and urodynamic effects of alpha lipoic acid on bladder ischemia-reperfusion injury in the rats (Sprague Dawley)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 247091 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Alfa lipoik asitin iskemi reperfüzyon oluşturulmuş sıçan (Sprague Dawley) mesanesi üzerindeki ürodinamik ve biyokimyasal parametrelere olan etkileri.İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Üroloji ABD, Tıpta uzmanlık tezi, İstanbul.Giriş: Bu çalışma ile iskemi reperfüzyon hasarına uğramış sıçan mesanesi üzerine alfa lipoik asit (ALA) uygulamasının etkilerinin belirlenmesi hedeflendi.Materyal Metot: 36 erkek Sprague Dawley sıçan: Kontrol, İskemi reperfüzyon (I/R), I/R öncesi ALA uygulaması (ALA+ I/R) olmak üzere 3 gruba ayrıldı. İskemi reperfüzyon modeli 1 saat vezikal arter oklüzyonu ve takiben 1 gün reperfüzyon olacak şekilde yapıldı. Bu gruplar in vitro ve in vivo (ürodinamik) ölçümler planlandı. in vivo deneyler sonrasında oksidasyon seviyesini belirlemek amaçlı doku TBARS seviyesi ve SOD aktivitesi ölçüldü.Bulgular: I/R sonrasında in vivo ve in vitro bulgularımız birbirini destekleyecek şekilde mesane fonksiyon kaybına uğramıştır. Artan oksidasyon seviyesi ile de serbest radikal hasarı tespit edilmiştir. ALA uygulamasıyla bütün parametrelerde iyileşme görülmüştür.Sonuç: I/R sonrasında bozulan mesane fonksiyonları ALA uygulamasıyla düzelmiştir. Bu düzelme ALA'nın serbest radikal süpürücü etkinliği üzerinden olması muhtemeldir

Summary:

To investigate biochemical and urodynamic effects of ? -Lipoic acid on bladder ischemia-reperfusion injury in the rats (Sprague Dawley). İstanbul University, Institute of Health Science, Department of Urology. İstanbul.Introduction: The aim of this study was to see the effects of ischemia-reperfusion injury on rat bladder and to determine whether these effects would be improved by antioxidant agent alpha lipoic acid.Materials and Methods: In our study design, 36 male Sprague Dawley rats were used. All rats were divided into 3 groups totally, as a combination of 1: Control (Control group), 2: subjected to ischemia reperfusion injury (I/R group) and 3: alpha lipoic acid application to I/R groups (ALA +I/R) groups including in vitro and urodynamic study respectively. There after, It was tried to support by biochemically analysis. Followed by 1 hour ischemia, reperfusion were established for 1 day. After 1 day reperfusion, rats were sacrificed for in vitro study design and bladder tissue samples were taken. For same groups, urodynamic study was performed. Than, TBARS levels and SOD activity were measured.Results: In I/R groups, not only biochemical but also other functionel parameters were changed. Both TBARS levels and SOD activity were increased significantly when compared to the control group. In urodynamic study, we found less overactive bladder function with the treatment of alpha lipoic acid.Conclusion: TBARS levels and SOD activity were increased in the I/R group, by leading to ischemia reperfusion injury in the bladder. We found that alpha lipoic acid treatment can improve these injuries.