Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı

Alfa persei (F5Ib) süredev yıldızının spektrel analizi

Spektrel analysis of the supergiant star alpha persei (F5Ib)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 150758 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Özet ALFA PERSEİ (F5Ib) SUPERDEV YILDIZININ SPEKTREL ANALİZİ ' Bu çalışmada, F5Ib spektrel tipinden bir yıldız olan a Per' in spektrel analizi yapılarak atmosferik kimyasal kompozisyonu ortaya konmuştur, a Per, hem bir açık kümede bulunması hem de çok parlak bir yıldız olması sebebiyle, gerek fotometrik gerekse spektroskopik açıdan kolayca incelenebilir ve kendisine ilişkin oldukça çok bilgi sunar. Böylece iyi bir şekilde deşifre edildiği taktirde hem galaksimizdeki Cepheid tipi yıldızların daha iyi anlaşılmasında hem de galaksi dışı yıldız astrofiziği çalışmalarında referans olabilecek bir yıldızdır. Çalışmada, 1998 - 2002 yıllan arasında Dominion Astrofizik Gözlemevi'ndeki 1.22 metrelik CoudĞ teleskobuyla alınmış yüksek kalitede (S/N > 200) spektrumlar kullanılmıştır. Bu sayede çok detaylı çizgi tamları yapılabilmiş olup, oluşturulan çizgi tanı listesi benzer yıldızların çalışmalarında referans olarak kullanılabilecektir. ATLAS9 programıyla oluşturulan atmosfer modeli ve SYNTHE programıyla oluşturulan sentetik Hp profili kullanılarak yıldızın etkin sıcaklığı Tetkin = 6270 °K ve yüzey çekim ivmesi log g = 1.25 olarak hesaplanmıştır. Fe I ve Fe II çizgilerinden itibaren yıldızın atmosferinde mikrotürbülans hızı % = 4.5 km/sn olarak belirlenmiştir. Kimyasal bolluk analizi a Per'in genel olarak Güneş'e benzer bir kompozisyon sergilediğini göstermiştir. Bu çalışmada, yıldıza ilişkin literatürdeki benzer çalışmalara göre daha çok elementin tanısı ve bolluk analizi yapılabilmiştir. Bu çalışma TÜBİTAK tarafından NATO-A2 / Yurtdışı Araştırma Bursu ile desteklenmiştir. **Bu çalışmada, CDS'te (Strasbourg, Fransa) işletilen SIMBAD veritabanından faydalanılmıştır.

Summary:

Summary SPECTRAL ANALYSIS OF THE SUPERGIANT STAR ALPHA PERSEI (F5Ib)v* In this study, the chemical composition analysis of F5Ib star a Per has been done. Because of either a Per resides in an open cluster and is a bright star, it can be easly studied using both photometry and spectroscopy, and it gives considerable amount of information about itself. If the properties of a Per very well understood, it can be used as a guide to understand the Cepheids of our Galaxy and extragalactic stellar astrophysics works. The data used in this work has been obtained from 1.22 meter Coude Telescope of Dominion Astrophysical Observatory between 1998 - 2002. All the spectra have high S/N ratio ( >200 ). Because of high quality of the data, it has been possible to perform very detailed line identifications. This identifications can be used as guide to the works of similar stars. Using the model atmosphere produced with ATLAS9 and synthetic Hp profile produced with SYNTHE, the effective temperature and surface gravity of the star have been determined as Teff = 6270 °K and log g = 1.25. From the Fe I and Fe II lines microturbulance velocity has been estimated as 4.5 km/sec. Elemental abundance analysis showed that a Per has solar composition. In this study, more chemical elements have been identified and analyzed comparing to the other abundance anlysis works of a Per. 'This research was supported by TÜBİTAK / NATO-A2 fellowship. "This research has made use of the SIMBAD database, operated at CDS, Strasbourg, France. VI