Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Algebraic spectral moments based moving clutter parameter estimation and clutter suppression

Cebirsel spektrum momentleri tabanlı hareketli kargaşa parametreleri tahmini ve kargaşa bastırımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 368805 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In many modern radar systems, it is desired to detect the presence of targets in the interference which includes clutter and noise. Various signal processing techniques are proposed to effectively suppress the clutter and increase the signal to interference ratio. To achieve optimum suppression, radar system must know clutter characteristics and process the radar echoes based on these characteristics. For ground radars, the clutter environment characteristics are relatively stable and predictable. These characteristics can be stored in radars memory and optimum clutter suppression can be achieved. However, for maritime radars, dealing with sea clutter is a rather big problem since its characteristics changes over time according to change in velocity vector of wind, grazing angle etc. In such a case, a radar needs to adapt itself to changing clutter environment to achieve good clutter suppression. The bigger problem arises when both the rain clutter and the sea clutter coexists since they are differently affected by environmental conditions and radar parameters. In these environments, adaptive estimation of both clutter characteristics to suppress the interference becomes obligatory if high-performance target detection is needed. In this study, parametric clutter parameter estimation techniques are considered and the performance of algebraic spectral moments based moving clutter parameter estimation technique is investigated for different conditions. To compare the clutter suppression of the algebraic spectral moments based moving clutter parameter estimation technique with that of more conventional methods, improvement factor (IF) is used as the figure of merit.

Summary:

Modern radarların büyük çoğunluğunda, kargaşa ve gürültünün dahil olduğu enterferans içinde hedef tespiti gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Kargaşanın bastırılması ve sinyal ile enterferans oranının arttırtması için birçok sinyal işleme teknikleri önerilmiştir. Optimum kargaşa bastırımı için radarın kargaşa parametrelerini bilmesi ve bu parametrelere göre radar yansısını işlemesi gerekmektedir. Kara radarları için, kargaşa ortamı parametreleri tahmin edilebilir ve büyük oranda kararlıdır. Bu parametreler radar hafızasında saklanabilir ve optimum kargaşa bastırımı sağlanabilmektedir. Fakat deniz radarlarında deniz kargaşasının karakteristiği rüzgar, sıyırma açısı v.b. etkenlere göre zaman içinde değiştiği için bastırılması daha güç bir iştir. Bu durumlarda etkin bastırma sağlayabilmek için radar değişken çevreye uyum sağlamalıdır. Hem deniz hem de yağmur kargaşasının bulunduğu ortamlarda ise, iki kargaşa da çevresel faktörlerden ve radar parametrelerinden farklı etkilendiği için kargaşa bastırımı daha güç olmaktadır. Bu tür ortamlarda, iki kargaşanın da karakteristiğinin uyarlamalı şekilde tahmini ve kargaşa bastırımı, yüksek performansta hedef tespiti için zorunlu olmaktadır. Bu çalışmada parametrik kargaşa parametreleri tahmin metotları sunulmuş ve cebirsel spektrum momentleri tabanlı hareketli kargaşa parametreleri tahmini metodunun performansı farklı durumlarda incelenmiştir. Cebirsel spektrum momentleri tabanlı hareketli kargaşa parametreleri tahmini metodunun ve klasik yöntemlerin kargaşa bastırımı etkinliğinin karşılaştırılması için iyileştirme faktörleri hesaplanmıştır.