Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ali el Amasi Tarikü'l Edeb üzerine inceleme

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 122977 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

oz Tarikü'1-Edeb adlı eser Ali ibni-i Amasî tarafindan H. 857-M. 1453 tarihinde kaleme alınmıştır. Eser eğitim amaçlı olduğu için halkın anlayacağı sade bir dil kullanılmıştır. Ve bu eserin ana teması insan ve insan eğitiminde kullanılan metotlardır. Şekil olarak mensur bir eserdir. Eser döneminin ve çevresinin dilini en iyi bir şekilde temsil etmektedir. Bu anlamda eserin fonetik ve morfolojik farklılıklarını koruyarak inceledik. İncelememiz altı ana kısma ayrılmaktadır. 1. Giriş: Bu kısımda müellifin hayatı ve eserleri anlatılmaktadır. 2. Dil Özellikleri: Bu bölümde de imlâ, morfolojik ve fonetik unsurlar incelenmiştir. 3. Metinde Kullanılan Çeviri Yazı İşaretleri: Bu kısımda da yazıyı bu günkü harfe çevirirken kullandığımız işaretleri göstermektedir. 4. Konu Başlıkları: Eserde geçen konuların ana başlıklarını işaretlemektedir. 5. Metin: İncelediğimiz eserin transkripsiyonlu şeklidir. 6. Sözlük: Esere ait kelimeler ve kelimelerin anlamlarını ihtiva etmektedir. ABSTRACT Tarîk el-Edeb was written by Ali îbn-i Amasî in 857/1453 C. An understandable language was used as the book aimed at educating the ordinary people, too The main themes of the book are man and the methods which are used for educating him. It is written in a style of prose. It represents the linguistic features of its era andarea. tn this sense, keeping the morphological and phonetic differences we have anylised the book.The work consist of the six main parts. 1. Introduction: In this part, author's life and his works have been told. 2. Lenguistic Features: In this part, the orthog raphic, mophologicaL, and phonettic features have been analysed. 3. The Transcription signs used in the text: In this part, the sings used in the text: In this part, the sings used during the transcription of the book have been ohown. 4. The Titlesof subjects: The titles have shown the main titles used in the book. 5. The Text: This part consists of the transcription of the book. 6. The Dictionary: This part contains the meanings of the words used in the book. IH </td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: