Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü / Tarih Bölümü / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bilim Dalı

Ali Şükrü Bey olayı

The event of Ali Sükrü Bey

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 262286 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyetinin siyasi oluşumu açısından önemli bir yer teşkil eder.Yasama, yürütme, yargı görevlerini elinde bulunduran bu Meclisin siyasi süreci de bu sebeple oldukça çalkantılı geçmiştir.Mecliste Birinci ve İkinci Grup muhalefetleri arasındaki yoğun tartışmalar kendisini gösterir. Konumuz olan Ali Şükrü Bey, İkinci Grubun en etkili üyelerindendir.Bu nedenle de Mecliste pek çok tartışmada fikirlerini belirtmiş ve yoğun bir muhalefet yapmıştır.Ali Şükrü Bey, Topal Osman tarafından öldürülmüş ve bu olay Mecliste, Birinci ve İkinci Grup arasındaki muhalefeti daha da artırmıştır.Ali Şükrü Bey'in öldürülmesi İkinci Grup tarafından siyasi bir içeriğe dönüştürülerek Hükümete ağır eleştirilerde bulunulmuştur.Ali Şükrü Bey, adeta bir demokrasi kahramanı düzeyine getirilmiştir.Bu nedenle Ali Şükrü Bey'i incelemeyi yararlı bulduk.Ali Şükrü Bey'in yaşamını, Meclis-i Mebusan'daki çalışmalarını inceledikten sonra Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisindeki çalışmalarına geçtik.Ali Şükrü Bey'in Birinci Meclisteki faaliyetlerini ve İkinci Gruptaki yerini ele aldık. Ali Şükrü Bey'in çıkarmış olduğu Tan Gazetesini inceledik.Meclisteki konuşmaları ile gazete yazılarını konu başlıkları altında topladık.Böylelikle Ali Şükrü Bey'in siyasi profilini daha kapsamlı bir biçimde aktarma şansına eriştik.Ali Şükrü Bey'in öldürülmesinin ardından olayın Meclis içindeki ve Meclis dışındaki yankılarını inceledik.Bu çalışmayı yaparken Meclis'in açık ve gizli celsesinde tutulan zabıtlardan, dönem gazetelerinden, anılarından ve dönemle ilgili çalışmalardan faydalandık.

Summary:

The Grand National Assembly of Turkey constitutes an essential place in the political formation of the Turkish Republic.Since this Assembly held the executive, legislature and judiciary powers in its hand, the political process it created was swinging.In this assembly dense discussions between the oppositions of the first and second groups took place.Our focus Ali Sukru Bey was among the most influential members of the second group.For this reason, he stepped forward in many discussions in the Assembly with a tone of strong opposition.Ali Sukru Bey was murdered by Topal Osman which increased the opposition between the first and the second groups.The murder of Ali Sukru Bey was used as a political tool the critisize the administration and through the process, Ali Sukru Bey was perceived as a democracy hero.In this respect , we find studying Ali Sukru Bey useful. After investigating his contributions in the Meclis-i Mebusan, we continued researching his contribitions in the Grand National Assembly.We focused on Ali Sukru Bey?s effords in the first Assembly and his place in the first group. We investigated Tan published by Ali Sukru Bey.We collected speak on the assembly and article in a newspaper. In this way we may transfer more extensive Ali Sukru Bey?s political profile.We investigated the reflections of Ali Sukru Bey?s murder in and out of the assembly. During this research we used transcripts from the open and restricted assembly meeetigs, news in periodicals and newspapers and other studies focusing on the era.