Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Alien worlds in H. G. Wells's novels The Time Machine, The Island of Dr. Moreau and The Invisible Man

H. G. Wells'in Zaman Makinası, Doktor Moreau'nun Adası ve Görünmez Adam adlı romanlarında yabancı dünyalar

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 108900 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT ALIEN WORLDS IN H. G. WELLS'S NOVELS THE TIME MACHINE, THE ISLAND OF DR MOREAU AND THE INVISIBLE MAN Demirkaya, Mehmet M. A., Program in English Literature Supervisor: Assist. Prof. Dr. Margaret Sönmez November 2001, 76 pages This thesis analyzes the alien worlds in H. G. Wells's science fiction novels The Time Machine, The Island ofDr Moreau, and The Invisible Man. Discoveries in natural sciences and imaginary inventions shape the discourse of most science fiction novels. However, a proper understanding of the science fiction genre is revealed in its use of an alien world, which is new and unfamiliar to the reader's real world. Thus, the reader of science fiction is compelled to make comparisons between the real world in which s/he lives and the alien world presented in science fiction. In his alien worlds of science novels, Wells questions the basic biases and beliefs of his age. Keywords: H. G. Wells, science fiction, alien worlds, cognitive estrangement ill

Summary:

oz H. G. WELLS'tN ZAMAN MAKİNASI, DOKTOR MONREAU'NUN ADASI VE GÖRÜNMEZ ADAM ADIA ROMANLARINDA YABANCI DÜNYALAR Demirkaya, Mehmet Yüksek Lisans, İngiliz Edebiyatı Programı Tez Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Margaret Sönmez Kasım 2001, 76 sayfa Bu çalışma H. G. Wells'in Zaman Makinası, Doktor Monreau'nun Adası ve Görünmez Adam adlı romanlarında sunduğu yabancı dünyaları incelemiştir. Doğal bilimlerdeki keşifler ve hayali icatlar bilim kurgu romanlarının söylemini belirler. Öte yandan, bilim kurgu romanın tam olarak anlaşılması bilim kurgunun yabancı dünyasında saklıdır. Bilim kurgunun hayal dünyası okurun dünyasına göre yeni ve yabancıdır. Okuyucu yaşadığı dünyayla bilim kurgunun sunduğu yabancı dünya arasında bir karşılaştırma yapmak zorunda kalır. Wells bilim kurgu romanlarında sunduğu yabancı dünyalarla kendi dönemindeki önyargıları ve inançları sorgular. Anahtar Kelimeler: H. G. Wells, bilim kurgu, yabancı dünyalar, bilişsel yabancılaşma iv