Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İç Mimari Tasarım Anabilim Dalı / İç Mimari Tasarım Bilim Dalı

Alışveriş mekânlarında kültürel etkileşimin irdelenmesi: Tünel geçidi önerisi

Emphasizing cultural interaction in shopping spaces: A proposal for tunel passage

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 393628 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tez çalışmasında kültürel öğelerin aktarımında önemli bir sosyal rolü olan alışveriş eyleminin mekânlaşması incelenerek bu süreçte ektili olan kültürel etkileşim kavramının önemi vurgulanmıştır. Günümüz alışveriş mekânlarındaki tek tipleşme ve kimliksizleşmeye eleştirel bir biçimde değinilerek, alışveriş mekânı tasarımına yönelik kültürel etkileşim odaklı bir yaklaşım önerisi geliştirilmiştir. Çalışma alanı olarak seçilen Pera bölgesindeki Tünel geçidi üzerinden kültürel etkileşim odaklı bir öneri şablonu geliştirmek hedeflenmiştir. Günümüz alışveriş merkezlerine alternatif olarak sunulan bu öneride amaç, alışveriş eylemi ve kültürel etkileşim arasındaki bağlantıyı koparmayan, bulunduğu kültürün izlerini taşıyan bir alışveriş mekânı anlayışının toplumsal yaşama katkısını vurgulamaktır.

Summary:

The aim of this study is to emphasise the importance of cultural interaction on spaces of exchange, which have an important social role on the transmission of cultural elements. The main objective is to create a proposal based on cultural interaction after evaluating placelessness and loss of identity in today's shopping places. Tunel passage at the Pera is preferred as the proposal area because of cultural interaction at the region. The proposal also aims to underline the importance of shopping spaces, which have cultural ties with their context, and it can be regarded as an alternative for today's shopping malls.