Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Alışveriş merkezleri yerseçimi ve forum İstanbul alışveriş ve eğlence merkezi örneği

Shopping center site selection and forum İstanbul shopping and entertainment center case study

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 172208 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Alışveriş merkezlerinin geliştirilmesi Türkiye'de modern anlamda yalan bir geçmişte başlamış, pazarın olgunlaşmaya başlaması ve profesyonelleşmesi ile beraber çok büyük ve önemli gayrimenkul yatırım kararlarının verilme sürecinde yer seçiminin önemi yatırımcılar ve geliştiriciler için önem kazanmaya başlamıştır. Bu çalışma, alışveriş merkezlerinin geliştirilmesi sürecinde en önemli adım olan yer seçimi kriterlerim incelemektedir ve bu kriterleri Forum İstanbul Alışveriş ve Eğlence Merkezi Projesi 'ne uygulamaktadır. Yer seçimi analizi yapılmadan önce örnek arsanın bulunduğu Türkiye ve İstanbul perakende ve gayrimenkul piyasaları ayrıntılı olarak incelenmiş ve örnekler verilmiştir. Birinci bölümde yer seçiminin alışveriş merkezleri için önemi belirtilmiş, çalışmanın amacı, kapsamı ve yöntemi anlatılmış, çalışmayı konu alan kaynaklar ile ilgili bir literatür çalışması yapılmıştır. İkinci bölümde dünya ölçeğinde perakende ticaret incelenmiş, perakendeci kuruluşların ve kullanılan terminolojinin tanımları yapılmıştır. Üçüncü bölümde alışveriş merkezlerinin sınıflandırılması ve hedef odaklı merkezler tanıtılmış ve yer seçimi analizleri içinde incelenmesi gereken etmenler ile yer seçimi kontrol listesi hazırlanmıştır. Dördüncü bölümde alışveriş merkezi pazarının Türkiye ve İstanbul'da mevcut durumu, pazarda bulunan büyük yatırımcı ve geliştiriciler ve gelecekte yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verilmiştir. Beşinci bölümde yer seçimi kontrol listesi Forum İstanbul Alışveriş ve Eğlence Merkezi Projesine uygulanmış ve bu bilgiler ışığında projenin yer seçimi analizi yapılmıştır.

Summary:

Modern shopping center development in Turkey has started in a short period before, while the market become mature and more professional, importance of site selection in process of big and important real estate investment decisions becomes more considerable. This study analyzes site selection criteria, the most important stage of shopping center development and applies these criteria to Forum Istanbul Shopping and Entertainment Center. Turkish and Istanbul retail and real estate markets are investigated where subject land is and given some of examples from the market. In first chapter, importance of site selection is stated in shopping center development and explained aim, scope and method of study. In addition to this study, literature is examined from related sources. In second chapter, retail market is investigated in world scale and introduced retailers and retail terminology. In third chapter, definition and classification of shopping centers and destination point centers are explained and prepared site selection check list in direction of site selection criteria. In fourth chapter, existing shopping center market, main investors and developers in market and pipeline projects in Turkey and Istanbul are introduced. In fifth chapter, site selection check list is applied to Forum Istanbul Shopping and Entertainment Center and under the light of this information site selection analyses is done. xi