Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Gayrimenkul Geliştirme Anabilim Dalı / Gayrimenkul Geliştirme Bilim Dalı

Alışveriş merkezlerinde tasarım ilkeleri ve bu ilkelerin tüketici beklentilerine göre değerlendirilmesi

Design principles of shopping centers and evaluation of the principles considering consumer expectations

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 292108 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, öncelikle alışveriş merkezi tanımı yapılarak, alışveriş merkezlerinin dünyada ve Türkiye'de ortaya çıkışları açıklanmış, daha sonra alışveriş merkezi sınıflandırmalarından bahsedilmiştir. Tüketici beklentileriyle ilgili bazı çalışmalar incelendikten sonra, alışveriş merkezlerinde mimari tasarım ilkeleri detaylı olarak anlatılmış ve tüketicilerin alışveriş merkezlerinden mimari açıdan beklentilerini ortaya koymak amacıyla 335 kişi tarafından yanıtlanan bir anket çalışması yapılmıştır. Çalışma, SPSS 15 programı vasıtasıyla analiz edilmiş ve tüketicilerin alışveriş merkezlerinden mimari yönden beklentileri arasında derecelendirme yapılmıştır. Derecelendirmenin ardından tek yönlü varyans analizi yapılarak; tüketici beklentilerinin yaş, gelir durumu, ziyaret sıklığı ve ziyaret amacı faktörlerine göre farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Tüketicilerin alışveriş merkezi ziyaretlerinde yapının mimari tasarımının önemli bir yere sahip olduğu elde edilen sonuçlar arasındadır.

Summary:

In this study, definitions and classifications of shopping centers are mentioned and their evolution both in the world and Turkey is analysed. After reviewing some of the studies related to customer expectations for shopping centers, shopping center design principles are described in detail to create a questionnaire which is answered by 335 people. The questionnaire aims to display customer expectations regarding shopping center design. It is analysed via SPSS 15 program and consumer expectations for shopping centers are stated gradually. Besides, it is shown via one-way ANOVA analysis that the consumers' age, income, frequency of their visits to shopping center and their purpose for visiting do not make any change in their design expectations. It is found that design of a shopping center has an important effect on consumer?s choices.