Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimari Tasarım Bilim Dalı

Alışveriş merkezlerinin tasarım kriterleri açısından değerlendirilmesi

Evaluation of shopping centers regarding design criteria

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 222125 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Alısveris merkezleri günümüzde sosyal hayatın bir parçası haline gelmistir. Alısveris ve tüketim kavramıyla baslayan bu sektör dünyada oldugu gibi ülkemizde hızla gelismektedir. Bu merkezler; magazaları, aydınlatması, iklimi, bitki örtüsü, gölleri, yolları, meydanları, eglence birimleri, yemek alanları ile kent simülasyonu, hızlı yasayan kentlinin sıkıstırılmıs mekanları olmustur. Bu baglamda; bir kenti olusturan ögelerden yararlanılarak alısveris merkezlerinin kent ile benzerligi çalısma içeriginde belirlenen kurguya göre incelenmistir. Çalısma, ortaya koydugu bu fikrin gelisim süreci anlatımıyla baslamaktadır. Çalısmanın amacı, kapsamı ve yöntemi belirtilmis, daha önce yapılmıs çalısmalar kısaca özetlenerek arka plan çalısması yapılmıstır. Tüketim, alısveris kavramı açıklanmıs ve farklı toplumlarda bulunan farklı kültürdeki alısveris mekanlarının türleri ve özellikleri tarihsel süreç içerisinde incelenmistir. Günümüze gelindiginde ise yeni bir tüketim mekanı olan alısveris merkezlerinin sınıflandırılması, türleri ve özellikleri anlatılmıstır. Lynch'in kent ile ilgili çıkarımlarından yararlanılarak kent tasarım kriterleri belirlenmis ve bu kriterlere bina tasarım kriterleri de eklenerek, alısveris merkezlerinde kullanım sekli tespit edilip, irdelenmistir. Uluslararası Alısveris Merkezleri Konseyi (ICSC) tarafından ödüllendirilmis yurt dısı örnekler, yurtdısından örnek alınarak yapılmıs veya yine aynı konsey tarafından ödüllendirilmis stanbul örnekleriyle toplam onyedi adet alısveris merkezinin kent ve bina tasarım kriterleri çerçevesinde incelemesi yapılmıstır. stanbul'daki alısveris merkezleri, tasarım kriterleri ile yurt dısı alısveris merkezi incelemelerinden elde edilen bilgilere göre karsılastırılarak degerlendirilmis ve bu degerlendirme bir tabloda özetlenmistir. Sonuçta alısveris merkezlerinin, kentin sosyo-ekonomik durumunu, kimligini yansıtan, zaman ve yapı organizasyonu açısından sıkıstırılmıs, simülasyon mekanlar haline geldigine, kente alternatif olarak kullanıldıgına ve bu nedenle kent için gerekli olan düzenlemelerin alısveris merkezleri için de geçerli oldugu sonucuna varılmıstır. Anahtar Kelimeler: alısveris merkezleri, tasarım ilkeleri, kent kurgusu, tüketim, alısveris merkezlerinin tarihçesi, degerlendirme

Summary:

Nowadays, shopping centers has became a part of the social life. This sector which began with the concept of consumption and shopping, has been developing rapidly in our country as in the world. These centers have become simulations of the city by their compressed places with stores, illumination, climate, vegetation, lakes, roads, open spaces and entertainment units for citizens who live fast. The similarities of shopping centers and the city are examined through the elements constituting the city. The concepts of consumption, shopping, features and the kinds of shopping centers in different societies and cultures are explained. The criteria of city design are determined by utilizing Lynch?s inferences about the city. Thus, the usage of shopping centers is analyzed by integrating the criteria of building design. The examples from abroad, rewarded by International Council of Shopping Centers, and shopping centers built after abroad of stanbul rewarded by the same council are taken into consideration to constitute the criteria of the city and building design. The design criteria of shopping centers in stanbul are evaluated by compairing with the information which was obtained from the examinations of shopping centers from abroad and summarized with a table. To sum up, shopping centers are used as alternatives for the city itself in the way of, its socio-economic factors and identity and also they are like simulated spaces of time and building organization. Moreover, it can be claimed that the needs and arregements for the city are same as for the shopping centers. Keywords: shopping centers, design principles, city form, consumption, history of shopping centers, evaluation