Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Gayrimenkul Geliştirme Anabilim Dalı / Gayrimenkul Geliştirme Bilim Dalı

Alışveriş merkezlerinin varoluş ve değişim süreci: Beylikdüzü örnek alan incelemesi

The emergence and transformation process of shopping malls – an analysis of Beylikdüzü sample field

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 381855 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Çalışma kapsamında alışveriş kavramının mekânsal karşılıklarının; ihtiyaç kaynaklı doğuşu, değişim süreçleri ve mevcut durumda arz talep dengesinin oluşumunu etkileyen faktörler ele alınmıştır. Dünyada ve Türkiye'de alışveriş mekanlarının farklılaşması ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bu anlamda AVM'ler özel mekanda kamusal mekan kullanımının bir örneği olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Çalışmada ele alınan yaklaşım ve kavramlar, İstanbul'un hızla gelişen ilçelerinden olan Beylikdüzü İlçesi üzerinden değerlendirilmiş ve mevcut yatırımların bugünkü durumu ile ileriye dönük analizler yapılmıştır.

Summary:

The concept of shopping and the physical and perceptual characteristics of shopping areas are ever-changing. The study aimed to present the transformations of shopping areas in the world and in TurkeyIn today's ever-changing and developing world order, the individual and single acts in the field of shopping have been replaced by specified and organized acts, just like in all other fields. The approaches and concepts that were discussed in the study were illustrated with reference to the example of Beylikdüzü, one of the fast-growing districts in İstanbul, and forward-looking analyses were done considering the present condition of existing investments.