Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Alkali-silica reactivity and activation of ground perlite-containing cementitious mixures

Öğütülmüş perlit içeren bağlayıcıların aktıvasyonu ve alkali-silika reaktivitesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 255385 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Perlite is a volcanic mineral. The latest investigations on ground perlite showed that it is suitable for pozzolanic usage. Thus, it is of vital importance especially for countries rich in perlite such as Turkey. The aim of this study is to investigate the advantages and problems associated with using perlite in concrete and to identify accurate methods and amounts of use for producing durable cementitious mixtures.Within the scope of this study, the alkali-silica reactivity of perlite containing cementitious mixtures were compared using four different methods. Expansion mechanism of the mixtures were tried to be understood by measuring the alkalinity of bath waters. In order to cope with early strength decreases caused by perlite addition, activation of the mixtures by chemical and thermal methods were attempted. It was found that chloride containing chemicals are very effective at later ages and sodium containing chemicals are more effective at early ages. Sodiumhydroxide addition to the perlite containing mixtures was found to be detrimental to both the initial and late-age strengths of mortars.It was concluded that perlite addition generally results in a decrease in alkali-silica expansions. However, the expansion of concrete samples should be investigated comprehensively.Thermal curing at high temperatures resulted in a rapid increase at 1-day strengths, however, for better ultimate strengths lower thermal treatments or no-thermal curing were found to be more effective. Compared to the traditional portland cement concretes, high-volume ground perlite concretes have environmental and economical advantages.

Summary:

Perlit volkanik bir mineraldir. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda özellikle öğütülmüş perlitin puzolanik malzeme olarak kullanılabileceği görülmüştür. Türkiye gibi perlit zengini ülkeler için hayati bir öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı, yüksek alkali içeren perlitin betonda kullanımı durumunda karşılaşılan olumlu ve olumsuz yanları araştırmak ve perlit kullanımı için doğru miktar ve yöntemleri tayin etmektir.Bu çalışma kapsamında perlit içeren karışımların alkali-silika reaktivitesi dört farklı yöntemle karşılaştırılmıştır. Karışımların genleşme mekanizması, bekleme sularının alkalinitesi ölçülerek, anlaşılmaya çalışılmıştır. Perlit katılan durumlardaki düşük erken dayanım ile başa çıkmak için, karışımların kimyasal ve termal aktivasyonları denenmiştir. Aktivasyon denemelerinde klor içeren kimyasalların geç yaşlarda, sodyum içeren kimyasalların ise erken yaşlarda, perlitli karışımların dayanım kazanmalarına katkıda bulundukları görülmüştür. Sodyumhidroksitin ise, hem erken hem de geç yaşlarda perlitli karışımların dayanım kazanmasına olumsuz etkileri gözlenmiştir.Çalışma sonucunda perlit katkısının alkali-silika genleşmelerini azalttığı görülmüştür. Ancak beton numunelerdeki uzamalar daha kapsamlı olarak araştırılmalıdır.Yüksek sıcaklıklarda kürlenen numunelerin bir günlük dayanımlarında ani bir artış gözlenmişse de, daha yüksek nihai dayanımların, nispeten daha düşük termal koşullarda, hatta oda sıcaklığında elde edildiği görülmüştür.Yüksek miktarda öğütülmüş perlit içeren karışımların portland çimentolu geleneksel betona kıyasla çevresel ve ekonomik avantajlara sahiptir.