Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Bina Bilgisi Bilim Dalı

Alker (alçı katkılı kerpiç) teknolojisinin püskürtme beton (shotcrete) tekniği ile uygulanabilirliğinin basınç dayanımı açısından deneysel değerlendirmesi

Test and evaluation of the applicability of shotcrete technique in alker (adobe with gypsum additive) technology

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 166237 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ALKER (ALÇI KATKILI KERPİÇ) TEKNOLOJİSİNİN PÜSKÜRTME BETON (SHOTCRETE) TEKNİĞİ İLE UYGULANABİLİRLİĞİNİN BASINÇ DAYANIMI AÇISINDAN DENEYSEL DEĞERLENDİRMESİ ÖZET Ülkemiz ve dünya mimari kültüründe kerpiç yapıların önemi büyüktür. Kerpiç, yüzyıllardır bilinen ve kullanılan bir yapı malzemesidir. Buna karşın, bu malzeme yapı sektöründe ileri teknoloji ürünü olan malzemelere olan eğilimin artması ile birlikte sanayi tarafından da desteklenmeyince, sektörün dışında bırakılmış ve kerpicin yapı malzemesi olarak kullanımı kırsal yörelerle sınırlı kalmıştır. Araştırma alker duvar yapımının günümüz teknolojisinde duvar kalıbı içinde alkerin tokmaklanması tekniğine alternatif olarak geliştirilmesi amacıyla betonda kullanılan püskürtme beton tekniğinin, alker malzeme ile uygulanabilirliğinin basınç dayanımı açısından değerlendirilmesi üzerine yapılan deneysel bir çalışmada. Araştırmada yöresel bir malzeme olan kerpicin ısı iletkenliği, ısı depolama, ısı yayma, koku emme ve nem alıp verme özellikleri ile insan sağlığına uygun ortam koşullarını gerçekleştirme, "ekolojik denge"yi koruma gibi yararlan olmasına rağmen, günümüz koşullarında yetersiz olduğu görülmüştür. Kerpicin özellikle basınç dayanımının artırılması ve suya duyarlılığının azaltılması için çeşitli katkı maddelerinin katılması ile iyileştirilme yöntemleri açıklanmıştır. İTÜ'de 1980'den bu güne yapılan araştırmalar kapsamında çorak toprağa % 10 alçı, % 2 kireç ve toprağın nemine göre % 20 - % 24 su katılarak elde edilen alkerin, özellikleri ve yapım teknikleri incelenmiştir. Alker duvar yapım tekniğinin teknolojiye paralel olarak geliştirilmesi amacıyla püskürtme beton tekniği araştırılmıştır. Alçının su ile birleşip çabuk priz yapmasını engellemek için kuru karışımlı püskürtme tekniğine göre hazırlanan alçı - toprak karışımı ve sonuçlarının karşılaştırılması için çimento- toprak karışımı kalıplara püskürtülmüştür. Püskürtülen 6 adet alçı katkılı toprak ve 6 adet çimento katkılı toprak numuneler ile basınç dayanımı deneyi, 3 adet alçı katkılı toprak ve 3 adet çimento katkılı toprak numuneler ile su emme deneyi ve 1 hafta açık havada, ardından 72 saat 52°C'de etüvde kalan su emen numuneler ile de basınç dayanımı deneyi yapılmıştır. Araştırmada kuru karışımlı püskürtme beton tekniği ile 3 m3/h alker dökümü gerçekleşmiştir. Ortalama basınç dayanımı kuru karışımlı püskürtme beton tekniği ile elde edilen alçı katkılı toprak numunelerde 1,04 N/mm2, ortalama % 19,6 nemli alçı katkılı toprak numunelerde 0,90 N/mm2 ölçülmüştür. Püskürtme beton tekniği ile elde edilen ve 30 dk' da bir su emme miktarı ölçülen alçı katkılı toprak numunelerin 3,5 saat sonra ağırlığının yaklaşık % 18'i kadar su emdiği görülmüştür. Yapılan deney çalışmasında kuru karışımlı püskürtme beton tekniği ile hazırlanan alkerin püskürtme makinesi ile uygulanabildiği, bu tekniğin hızlı ve rasyonel olduğu, elde edilen alkerin basınç dayanımının artırılması ve su emmeye karşı duyarlılığının azaltılması gerektiği sonucuna varılmıştır. ıx

Summary:

TEST AND EVALUATION OF THE APPLICABILITY OF SHOTCRETE TECHNIQUE IN ALKER (ADOBE WITH GYPSUM ADDITIVE) TECHNOLOGY IN RESPECT TO COMPRESSIVE STRENGTH SUMMARY The importance of earth buildings is significant both in Turkey and in the world. Adobe is known and used for centuries as a building material. However, the increased tendency in building industry to use materials produced by modern technologies, and since the industry does not supported, the usage of adobe is limited within the rural regions. The aim of this research, based on test methods, is to evaluate the applicability of concrete shotcrete technique in alker wall construction in respect to compressive strength, in order to develop an alternative technique to tamping alker into the wall mould. In the research, the traditional earth construction is investigated and seen that although with its thermal conduction, thermal capacity, heat distribution, odour absorption, vapour diffusion properties, the local adobe has certain advantages in providing interior built environments appropriate to human health and preserving ecology, it is insufficient for modern conditions. Adobe modification methods based on mixing additive materials, especially for increasing the compressive strength and for decreasing the sensitivity to water is explained. The properties and construction techniques of alker, constituted by mixing 10 % gypsum, 2 % lime and depending on the moisture content 20 - 24 % water to earth according to the researches made in ITU since 1980, is investigated. Concrete shotcrete technique is investigated in order achieve paralel development of alker wall construction techniques with technology. In order to prevent premature setting of gypsum due to reaction with water, gypsum - earth mixture and cement - earth mixture, which is used for comparison of results, is prepared according to dry mix shotcrete technique and sprayed on moulds. Compressive strength test was made on 6 of the gypsum added earth specimens and 6 of the cement added earth specimens, water absorption test was made on 3 of the gypsum added earth specimens and 3 of the cement added earth specimens, dried by leaving in normal outdoor conditions for one week and 72 hours in stove at 52°C. In the researh 3 m3/h alker spraying was made by dry mix concrete shotcrete technique. The average compressive strength is 1,04 N/mm2 in gypsum added earth specimens applied by dry mix concrete shotcrete technique and 0,90 N/mm2 in specimens with a moisture content of 19,6 % water absorption rate is measured in 30 minute-intervals and specimens absorbed water equal to 18 % of their weight after 3,5 hours. The tests show that, alker prepared according to dry mix concrete shotcrete technique can be applied by shotcrete machine and this technique is both rapid and rational. However, compressive strength needs to be increased and sensitivity to water absorption needs to be decreased.