Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı

Alkil boratlar üzerinden sülfonat ester fonksiyonlu reçinelerin sentezi ve geri kazanılabilir alkilleme reaktifi olarak kullanılması

Synthesis of sulfonated ester functional resin via alkyl borates and use for recycable alkylating agent

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 310476 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, sülfonik asit fonksiyonlu iyon değiştirici reçinenin, 5-12 karbonlu alkollerin, bor esterleriyle alkillendirilmesi incelenmiştir. Elde edilen sülfonat ester fonksiyonlu reçine, farklı zaman ve sıcaklık şartlarında fenollerin, aminlerin ve potasyum iyodür'ün alkillendirilmesinde kullanılmıştır. Deney sonuçları, polimerik alkil sülfonatların, yukarıda belirtilen bileşikleri dikkate değer verimlerle (%42-91) alkilleyebildiğini göstermiştir. Bu çalışmalara ilaveten, katı destekli sülfonat esterlerinin geri kazanılabilirlikleri de incelenmiştir. Bununla ilgili olarak yapılan denemeler üçüncü kez geri kazanılıp kullanılan bütil sülfonat fonksiyonlu reçinenin, alkilleme etkinliğinde pratikçe bir değişme olmadığını göstermiştir.

Summary:

In this work, we have studied alkylation of acid functional ion exchange resin with boron esters derived from C5-C12 alcohols and the resulting sulfonate ester functional resin was employed for alkylation of phenols, amines and potassium iodide in various time temperature conditions. These investigations showed that, polymer supported sulfonate ester function gives alkylated derivatives of those substrates in reasonable yields (42-91%). Regenerability of the supported sulfonate esters was also studied. The relevant experiments revealed that, practically no activity lost was detected after three times of recycling of sulfonate functional resin in butylation of phenol.