Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı

Alkil oksi/tiyo grupları taşıyan yeni Altın (III) ftalosiyaninlerin sentezi ve karakterizasyonu

Synthesis and characterization of new Gold(III) phthalocyanines carrying alkyl/thio groups

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 389352 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Periferal konumlardan hekziltiyo ve pentiloksi subsitüe edilmiş yeni Altın(III)Pc'lerin sentezi amaçlanmıştır. Sentezlenen bileşiklerin yapıları UV-Vis, IR ve 1H-NMR ve MALDI-TOF yardımıyla aydınlatılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde 4-nitroftalonitril ile hekzantiyol kullanılarak 4-(hekziltiyo)ftalonitril ve 4-nitroftalonitril ile n-pentanol kullanılarak 4-(pentiloksi)ftalonitril başlangıç ligandları sentezlenmiştir.Çalışmanın ikinci kısmında metalsiz ftalosiyanin türevlerinin sentezi gerçekleştirilmiştir. Çalısmanın son kısmında ise substitue metalsiz ftalosiyaninlerin K[AuCl4] ile reaksiyonu sonucunda yeni Au(III) ftalosiyaninler elde edilmiştir .

Summary:

The purpose of this study is synthesizing peripheral hexylthio and pentyloxy substituted new gold(III) phthalocyanines. All new compounds were characterized by 1H-NMR, IR, UV-VIS and MALDI-TOF. In the first part of this work 4-(hexylthio)phthalonitrile and 4-(pentyloxy)phthalonitrile were chosen as starting material.In the second part of this work, we synthesized metal-free phthalocyanines derivatives. In the last part of this work, the new Au(III)Pcs were synthesized from metal-free phthalocyanines derivatives with reaction from K[AuCl4] .