Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Alkol bağımlılarının çocuklarında dikkat eksikliği - hiperaktivite bozukluğu

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 107933 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET: Bu çalışmada, alkol bağımlılarının çocuklarında DEHB, Davranım Bozukluğu(DB) ve Karşı gelme Bozukluğu(KGB) tanılan ile duygusal ve davranışsal problemler araştırılmıştır. Bu amaçla, hem ebevenylerden, hem de öğretmenlerden bilgi alınmış ve klinik görüşme ile de çocuklar değerlendirilmiştir. Daha sonra bulgular, alkolle ilgili problemleri olmayan normal ailelerin çocukları ile karşılaştırılmıştır. Çalışmada, olgu grubundaki çocuklarda daha yüksek oranda DEHB ve KGB saptanırken, DB tanısı alan çocuk olmamıştır. Aynı zamanda literatürle uyumlu olarak bu çocuklarda, kontrol grubundaki çocuklara göre daha yüksek oranda duygusal ve davranışsal problem olduğu da tespit edilmiştir 82

Summary:

SUMMARY ADHD, CD and ODD diagnosis and emotional and behavioral problems were studied in children of alcoholics. These children were evaluated by clinical interviews and teachers' and parents' reports. The study group's data were compared to the children of nonalcoholic parents. In our study we found more children with ADHD and ODD and there were no children with CD. Emotional and behavioral problems in our study group were similar to the previous studies.