Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Adli Tıp Enstitüsü

Alkoliklerde keton cisimleri ile ketoasidozolan ölümler arasındaki ilişki

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 138593 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

6-OZET Alkol çok eski çağlardan beri keyif verici, yatıştırıcı, uyuşturucu ve ilaç olarak kullanılmıştır. Alkol kullanımına bağlı sorunlar çağımızın en önemli sorunlarından biri olmuştur. Keton cisimleri aseton, asetoasetat, betahidroksibütiratchr. Devamlı alkol kullananlarda keton cisimleri düzeyi artmaktadır. Sürekli alkol kullananlaRla kusma ve civa azalması ile ekstraselüller sıvı hacminin azalması, açlık ve alkolün metabolizma etkisiyle alkolik ketoasidoz durumu ortaya çıkmaktadır. Çalışmamızda spektrofotometrik yöntemle aseton ve betahidroksibütirat düzeyleri belirlendi. Çalışmamızda kontrol grubu olarak 30 sağlıklı birey ve hasta grubu olarak 30 alkol kullanan birey çalışıldı. Alkol kuUananlardaki aseton düzeyleri ortalama 1.379 mg/dl., betahidroksibütirat 1.996 mmol/1 olarak bulundu. Kontrol grubunda ise bu değerler sırası ile 0.2903 mg/dl ve 0.6828 mmol/1 idi. Bu düzeylerin ölçülmesinin alkolizmin etkilerinin araştırılmasında önemli bir parametre olduğu düşünülmektedir. 41

Summary:

7-SUMMARY Alcohol has been used for pleasure, sedation analgesia and treatment. Taking drinks containing alcohol became one of the most important problem of modern human. Ketone bodies are acetone, acetoacetate, beta hydroxybutyrate. Ketone body level increase at the people who takes drinks with alcohol regularly, also vomiting, decrease of extracellular liquid because of drop of mercury level, hungernes and alcoholic ketoacidosis may occur. In our study acetone and betahydroxybutyrates level determined by spectrophotometry. 30 healthy individuals have been used as a control group and 30 individuals who takes alcoholic drinks regularly used as study group. In study group acetone level found as 1.379 mg/dl and betahydroxybutyrate level determined as 1.996 mmol/1 in control group acetone level was 0.2903 mg/dl and betahydroxybutyrate level was 0.6829 mmol/1. As a result of our study it can be taught that measurement of these levels can be an important parameter in investigation of effeciency of alcoholism. 42