Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Polimer Bilim ve Teknolojisi Anabilim Dalı

Alkylated poly(ethyleneimine) ligands in homogeneous atom transfer radical polymerization

Homojen atom transfer radikal polimerizasyonu için alkillenmiş poli(etilenimin) ligandları

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 252364 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this study, ethylated and butylated polydentate nitrogen ligands (alkylated poly(ethyleneimine)) are synthesized and used in atom transfer radical polymerization (ATRP) of styrene and methyl methacrylate which was carried out in the presence of CuBr as co-catalyst and ethyl 2-bromopropionate and ethyl 2-isobutyrate as initiator. The concentration effect of those two ligands is examined on living and controlled radical polymerization.

Summary:

Bu çalışmada, iki ve dört karbon içeren alkil gruplarına sahip çokdişli yeni amin ligandları (alkillenmiş poli(etilenimin)) sentezlenmiş ve ligand olarak, CuBr (ko-katalizör), etil 2-bromopropionat ve etil 2-bromo izobutirat (başlatıcı) varlığında, stiren ve metil metakrilatın atom transfer radikal polimerizasyonu (ATRP) reaksiyonlarında kullanılmıştır. Bu ligandların değişik konsantrasyonlarının kontrollü/ yaşayan polimerizasyon üzerindeki etkileri incelenmiştir.