Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Alltagswissen und landeskunde in den lehrwerken hier sind wir & hallo freunde 8 eine bildanalyse im bereich deutsch als fremdsprache

Hier sind wir ve hallo freunde 8 ders kitaplarında günlük yaşam ve ülke bilgisi yabancı dil olarak Almanca alanında bir resim incelemesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 205768 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Durch die andauernd entwickelnde Technologie nähern sich die Menschen mehr an undin weiterer Auswirkung hiervon sind auch ihre Kulturen miteinander in einerVerwirkung.Natürlicherweise werden aus Grund dieser Entwicklungen, im Bereich derFremdsprachenlehre, Fortschritte zu erkennen und in verschiedenen Fächern wird dieRolle und der Wert der fremden Sprache verstärkend.Doch wenn die Menschen in einer Kommunikation sind, können aus reinerSprachfertigkeit mangelhafte Situationen vorkommen und aus diesem Grund könntendie Kenntnisse gegenüber ihren Lebensweisen diese Hindernisse aus dem Weg räumen.Diese Arbeit hat versucht wieweit das Alltagswissen und die Landeskunde in denLehrwerken ?Hier sind Wir? und ?Hallo Freunde 8? durch Bilder Informationenvermitteln können, die in den türkischen Primarschulen und des Gymnasiums fürDeutsch als 2. Fremdsprache unterrichtet werden.

Summary:

Sürekli olarak gelişmekte olan teknoloji aracılığıyla insanlar birbirlerine daha çokyakınlaşmaktadır ve dolayısıyla kültürleri de birbirleriyle bir etkileşim içinegirmektedir.Doğal olarak, bu gelişmeler sebebiyle yabancı dil öğretimi alanında da ilerlemelerkaydedilmekte ve birçok farklı alanda yabancı dilin işlevi ve değeri artmaya devametmektedir.nsanlar birbirleriyle iletişim halinde olmak istediklerinde ise, sadece kullandıkları dilibilmeleri karşılıklı anlaşma için yetersizlikler ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.Bu nedenden ötürü birbirlerinin yaşam tarzları hakkında bilgi sahibi olmaları bu tarzsorunları giderebilir.Bu çalışma Türkiye'deki ilköğretim ve liselerde 2. yabancı dil olarak okutulan almancaderslerindeki ?Hier sind Wir? ve ?Hallo Freunde 8? kitaplarının, salt resim çerçevesindene derecede günlük yaşam ve ülke bilgisini aktardığını saptamaya çalışmıştır.