Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı

Alman Hukukunda ihtarlı basit dava usulü (Mahnverfahren) çerçevesinde verilen kararların Türk Hukukunda tanınması ve tenfizi

Recognition and enforcement of awards rendered in accordance with mahnverfahren of German Law in Turkish Law

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 125166 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

öz Çalışmamızda, Alman Hukukunda, Mahnverfahren ismini taşıyan ve "İhtarlı Basit Dava Usulü" olarak adlandırdığımız yargılama usulü çerçevesinde verilen mahkeme kararlarının, Türk hukukunda tanınması ve tenfizinin mümkün olup olmadığı sorusuna cevap bulmaya çalıştık. Yöntem olarak öncelikle, Türk hukukunun tanıma ve tenfiz şartlarına uygunluğunu inceleyeceğimiz ihtarlı basit dava usulünü ayrıntılı biçimde ortaya koymaya çalıştık. Daha sonra, Türk hukukunda yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi meselesini genel olarak ele aldık. Son olarak da, ilk bölümde anlattığımız yargılama sisteminin, ikinci bölümde ele aldığımız şartlara ne derece uyduğunu ve bu uygunluğun bizi, anılan kararların tanınma ve tenfizine götürüp götürmeyeceğini incelemeye çalıştık. Sonuç olarak ise, bahsedilen kararların Türk hukukunda tanınması ve tenfizinin mümkün olduğu kanaatine ulaştık. ABSTRACT İn this study, we tried to give an answer to the question, is the recognition and enforcement of the awards of German Courts given through a special jurisdiction of German law, Mahnverfahren, possible in Turkey. Due to the method used, first of all we tried to give the details of Mahnverfahren. Then, we tried to give a general view about Turkish law on recognition and enforcement of foreign awards. And at last, we tried to examine the possibility for the awards given by German courts through Mahnverfahren to be recognised and enforced in Turkey. As a conclusion; we think that it is possible for those awards to be recognised and enforced in Turkey. in

Summary:

öz Çalışmamızda, Alman Hukukunda, Mahnverfahren ismini taşıyan ve "İhtarlı Basit Dava Usulü" olarak adlandırdığımız yargılama usulü çerçevesinde verilen mahkeme kararlarının, Türk hukukunda tanınması ve tenfizinin mümkün olup olmadığı sorusuna cevap bulmaya çalıştık. Yöntem olarak öncelikle, Türk hukukunun tanıma ve tenfiz şartlarına uygunluğunu inceleyeceğimiz ihtarlı basit dava usulünü ayrıntılı biçimde ortaya koymaya çalıştık. Daha sonra, Türk hukukunda yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi meselesini genel olarak ele aldık. Son olarak da, ilk bölümde anlattığımız yargılama sisteminin, ikinci bölümde ele aldığımız şartlara ne derece uyduğunu ve bu uygunluğun bizi, anılan kararların tanınma ve tenfizine götürüp götürmeyeceğini incelemeye çalıştık. Sonuç olarak ise, bahsedilen kararların Türk hukukunda tanınması ve tenfizinin mümkün olduğu kanaatine ulaştık. ABSTRACT İn this study, we tried to give an answer to the question, is the recognition and enforcement of the awards of German Courts given through a special jurisdiction of German law, Mahnverfahren, possible in Turkey. Due to the method used, first of all we tried to give the details of Mahnverfahren. Then, we tried to give a general view about Turkish law on recognition and enforcement of foreign awards. And at last, we tried to examine the possibility for the awards given by German courts through Mahnverfahren to be recognised and enforced in Turkey. As a conclusion; we think that it is possible for those awards to be recognised and enforced in Turkey. in