Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı

Alman, İngiliz ve Hollandalı turistlerin algıladığı alışveriş değeri ve memnuniyetlerine etkisi: Antik Side örneği

Perceived shopping value of German, British and Dutch tourists and the effect of satisfaction: A case of the Antique Side

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 363386 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Turistlerin bir destinasyonu ziyaret etmesinin pek çok sebebi bulunmaktadır. Bu sebeplerden biri olan alışveriş ise destinasyonlarda turistlerin katıldığı bir aktivite olabileceği gibi bir destinasyonu ziyaretin ana nedeni de olabilir. Diğer taraftan turistler farklı amaçlarla alışveriş yapmaktadır. Arkadaş veya akrabalar için hediyelik eşyalar satın alınması veya destinasyonu hatırlatması amacıyla alınan anısal ürünler, turistlerin alışveriş yapma nedenlerinden birkaç tanesidir. Turistlerin alışverişinin ekonomik boyutu ise ziyaret edilen destinasyona önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu katkı turistlerin algıladığı alışveriş değeri, memnuniyet ve davranışsal niyetler ile ilgilidir. Bu doğrultuda tez çalışmasının amacı alışverişin turizm aktiviteleri içindeki önemini açıklamak, alışverişten algılanan değeri belirlemektir. Diğer bir amacı ise algılanan alışveriş değerinin turist memnuniyeti ve davranışsal niyet ile ilişkisini incelemektir. Üç bölümden oluşan tez çalışmasının ilk bölümünde alışverişin turizmdeki önemi ve alışveriş motivasyonları incelenmiştir. İkinci bölümde ise değer kavramına, algılanan değer boyutlarına, memnuniyet ve davranışsal niyetlere odaklanılmıştır. Araştırma ise Antalya'nın Manavgat ilçesinde yer alan Antik Side çarşısında yapılmış olup; Alman, İngiliz ve Hollandalı 601 turistle gerçekleştirilmiştir. Bulgular algılanan alışveriş değerinin katılımcıların memnuniyetleri üzerinde etkisinin olduğunu göstermiştir.

Summary:

Tourists visiting a destination because of many reasons. This is one of the reasons is the shopping destinations that tourists can be a main cause of the activity could be a destination visit. On the other hand tourists shopping for different purposes. The purchase of souvenirs for friends or in order to remember that holds on products from destination are that a few of the reasons why tourists making purchases. The economic dimension is the shopping of tourists visited destinations, provides an important contribution. This contribution relates the perceived shopping value, satisfaction and behavioural intentions. In this respect, The aim of the theses is to explain the importance of the shopping in tourism activities, to determine the perceived shopping value from shopping. The other aim is to examine the relationship between perceived shopping value and satisfaction, behavioral intention. This study consists of three parts: in the first part include the importance of shopping in tourism and shopping motivations. The second part focuses the concept of value, dimensions of perceived value and satisfaction, behavioral intention.A survey was completed by a total of 601 tourists (German, Dutch and British) in Antique Side area in Manavgat/Antalya. The results indicated that perceived shopping value effect tourist satisfactions.