Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Müzik Anasanat Dalı / Yaylı Çalgılar Sanat Dalı

Alman keman ekolü

German violin tradition

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 214692 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tez ile Almanya'da 16. yüzyıl ile 20. yüzyıl arasında ki, keman çalma sanatının tarihsel gelişimi incelenmiştir. Alman besteci ve yorumcuların keman'ın gerek tekniğine, gerek icra sanatına olan katkıları çok büyüktür. İnceleme sırasında ?16. yüzyılda kemanın doğuşu ve 17. yüzyılda Almanya'daki gelişimi? başlığı altında, viol'den keman'a geçiş ve Alman kemancıların, İtalyan ve Fransız tarzlarını örnek almaları, daha sonra Alman keman çalış stilinin İtalyan ve Fransız tarzından uzaklaşıp kendi tarzını yaratması ve keman'ın tutuş tekniği ile ilgili gelişmeleri, ?17. yüzyılın ikinci yarısından, 18. yüzyıl ilk yansına kadar Almanya? başlığı altında, keman tarihinde önemli bir yere sahip olan ?Bach yayı? ve teknik açıdan ?çok tel kullanımı?, ?18. yüzyılın ikinci yarısından günümüze kadar Almanya? başlığı altında, Mannheim ekolü, stili ve yine 18. yüzyıl keman tutuşları, 19. ve 20. yüzyılda Almanya'daki önemli besteci ve yorumcuların Berlin, Frankfurt, Leipzig gibi önemli şehirlerde başlattıkları keman ekolleri ve son olarak Romantik döneme doğru giden keman konçertolarından bahsedilmiştir.

Summary:

This thesis analyzes the historical developments in German violin playing between 16th and 20th centuries. German composers and performers had made great contributions to violin playing and its technical aspects. This research is subdivided into three sections. Section l bears the title ?Birth of the violin in 16th century and its development in 17th century Germany? and discusses how the viol paved the way for the violin, how German violinists were influenced from Italian and French styles, and later, how a unique German style was flourished, and the developments in violin holding techniques. Section 2, ?Germany from late 17th century to early 18th century? gives information on the ?Bach bow? as well as technical issues like ?multiple stops?. Section 3, ?Germany from late 18th century to today ?, focuses on the Mannheim school and style, different types of grips used in the 18th centur}?, violin schools founded by important composers and performers in Berlin, Frankfurt, and Leipzig around 19th and 20th centuries, and finally, the birth of the romantic violin concerto.