Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Bölümü / Sosyoloji Anabilim Dalı / Sosyoloji Bilim Dalı

Alman sosyoloji geleneğinde Hans Freyer ve sosyolojisi

Hans Freyer and his sociology in German sociological tradition

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 262754 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Alman sosyolog Hans Freyer (1887-1969) üzerine ağırlıklı olarak betimleyici yöntemle gerçekleştirilen bu monografik araştırmada, Freyer'in Alman sosyolojisinin hem tarihsel seyri hem de teori ve metot tartışmaları içindeki yerinin ortaya konması hedeflenmiştir.Çalışmanın ilk bölümünde Alman tarihinin ve sosyoloji geleneğinin özgünlüğü tartışılmış, Freyer'in içine doğduğu toplumsal-kültürel-entelektüel atmosfer betimlenmiştir. İkinci bölüm Freyer'in entelektüel biyografisini içermekte ve sosyoloğun bulunduğu ortamla kurduğu ilişkiyi aktararak Freyer'in sosyoloji düşüncesinin entelektüel kaynaklarını göstermektedir. Üçüncü ve son bölümde ise ana hatlarıyla Freyer'in sosyoloji düşüncesi ve Alman sosyolojisine katkısı ele alınmıştır.Sonuç olarak Freyer'in, ülkesinde büyük ölçüde unutulmuş olmasına rağmen 20. yüzyıl Alman sosyolojisinin en önemli ve önde gelen sosyologlarından biri olduğu, gündeme getirilmesi halinde günümüz sosyolojisinin tartışmalarına ciddi katkılarda bulunabileceği görülmüştür.

Summary:

In this study which can be qualified as a monographic research using predominantly descriptive method on German sociologist Hans Freyer (1887-1969) we aimed to set forth Freyer?s place both in the historical progress and also in the discussions on theory and methodology of the German sociology.In the first chapter, the peculiarities of the German history and sociologic tradition are discussed. Moreover, the social, cultural, and intellectual atmosphere surrounding Freyer has been described. The second chapter includes the intellectual biography of Freyer, and indicates the sources of his sociological thought by quoting the relationship of the sociologist with the environment he was living in. In the third and last chapter, the main lines of Freyer?s sociological thought and his contribution to the German sociology has been discussed.Consequently, it is seen that Freyer, though for the most part forgotten in his own country, is one of the most important and leading sociologists of 20th century German sociology, and his thoughts can contribute to recent discussions.