Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Almanca öğretiminde oyunlar (Öğrenci aktiviteli ders)

Spile im Deutschunterricht (Lernerorientierter unterricht)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 94359 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

4 ZUSAMMENFASSUNG IN TÜRKISCH(Türkçe Özet) İnsanoğlu günlük yaşamdan kopuk aktiviteler ve süreçleri hep sorumluluk olarak görmüştür. Ders veya Yabancı Dil derside bu zorunluluk perspektifinde yer almıştır, hep. Ama insanlara, onların sosyal yönlerine hitap eden birşeyler sunulduğunda bu aktiviteyi kabullenmeleri ve bu aktiviteye üretken bir şekilde katılmaları daha kolay olmuştur. Bundan yola çıkakarak yabancı dil dersinde zorunluluk kategorisinden çıkarılıp sosyal aktivite yada grup aktivitesi şeklinde algılanmasını sağlayabilecek yollardan biriside yabancı dil dersini oyunlarla öğrenciye sunmak olacaktır. Peki bunu nasıl yapabiliriz; her türlü çalışmayı yani dinleme-aniama veya gramer çalışmasını aynı oyunla sunabilirmiyiz? Elbetteki hayır. Her çalışma ve çalıştırma konusuna hitabeden farklı oyunlar seçilmelidir, örneğin sözcük dağarcığı çalışmasına yönelik geliştirilmiş oyunlar vardır, örneğin okuma- anlama becerisini geliştirmeye yönelik oyunlar vardır. Bu oyunlardan geliştirmeyi düşündüğümüz beceriye en uygun olanını seçmemiz gerekir. Yapılan araştırmaların çoğu göstermiştir ki, oyunlarla sunulan yabancı dil dersi öğrenciyi motive etmekte en geçerli yollardan birisidir. Özellikle yabancı dil derslerinde motivasyon çok önemlidir. Sonuçta öğrencinin kısmen kendi dünyasının dışına çıkması ve tanıştığı yeniliklerle kendi konumu ve kişisel deneyimlerini karşılaştırması ve de bu yeniliklerden kendi dünyasına almasını istediğimiz kültürel, sosyal ve kişisel farklılıklar söz konusudur. Bunları yaparken başka bir kazanıma da ulaşmaktayız; grup dinamizmi. Yabancı Dil, temelinde "dil" sosyal veya grup aktivitesi olduğundan oyunların bunu sağlaması da çok önemlidir. Sıklıkla görülmüştür ki, grup içi uyuma yüksek olan öğrencilerde yabancı dil öğrenme başarısı da yüksek olmaktadır. Oyunlar ise bunu sağlamakta en etkili yollardan birisidir. 78Oyunlarla geçen sürenin rahat bir ortam olarak algılanması ve rahat bir ortamda öğrenmenin, öğrenme sürecini kolaylaştırması derste oyunları uygulama açısından bir neden olarak görülmektedir. Bu araştırmada birinci bölümde tez konusuna yönelik genel teorik bilgiler ele alınmış, ikinci bölümde ise bu araştırmaya uygulama örneği oluşturulabilecek, Marmara Üniversitesi öğrencileri ile gerçekleştirilen eğitsel oyunlarla ilgili yapılan anketlerin sonuçları değerlendirilmiş, üçüncü ve son bölümde ise bu öğrencilerle denenen, uygulama alanlarına yönelik oyun kategorileri ele alınmıştır. 79 </td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: