Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Almanca'nın Avrupa Birliği ve Türkiye'deki dil politikaları bağlamında incelenmesi

German's position and function in the frame of EU and Turkey's language policy

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 140900 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Oz Yaşadığımız dünyada, özellikle 21. yüzyılda, önemli değişimler gerçekleşmiştir ve gerçekleşmektedir. Bu değişimlerin önüne geçmek neredeyse olanaksızdır. Küreselleşme sürecinin başlaması ile dünyadaki çeşitlilik olgusu da tehlikeye girmiştir diyebiliriz. Bu bağlamda dünya dilleri de küreselleşmeden büyük ölçüde etkilenmiştir. Ancak dünya zenginliğinin önemli bir göstergesi olan çok dillilik ve kültür zenginliği tek bir dilin dolayısıyla tek bir kültürün egemenliğine karşı korunmak zorundadır. Bu bakış açısından yola çıkılan çalışmada da Almanca'nın Avrupa Birliği ve Türkiye dil politikaları çerçevesinde konumu ve işlevi incelenecektir. Almanca bugün Avrupa Birliği'nin üç güçlü dili arasında yer almaktadır. Avrupa Birliği üyesi olma yolundaki ülkemizde bugün Almanca İngilizce'den sonra ikinci dil olarak gelişmektedir. Bu gelişmenin temelini Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkiler, turizm sektörünün canlanması ve Almanya'ya çalışmak amacıyla yapılan göçler oluşturmaktadır. İkinci yabancı dil olarak Almanca'ya duyulan ilginin artması ülkemizde diller zenginliğine doğru atılmış bir adım olarak değerlendirilebilir. uı

Summary:

Abstract Important changes happened and continue to happen in the world we are living, especially in the 20th century. It is almost impossible to stop these changes. It can be said that with the process of globalization that even the fact of variety is in danger in our world. In this context, world languages have also been under a great impact. However, multi-lingualism and cultural richness which are the important proofs of the world's richness, therefore, have to be protected against the hegemony of one culture and one language. From this perspective, German's position and function in the frame of EU and Turkey's language policy will be studied. Today German is one important language among three in the European Union. In these days, German is about to become a second language in our country which is on its way to get a membership in the European Union. The basis of such a development lies in the economic affairs between Turkey and Germany, the rises in the touristic sector and immigrations to Germany with the purpose of working there. The increase of interest in German as a second language can be accepted as a step toward a richness in the variety of languages in our country. IV