Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı

Almanya'da faaliyet gösteren çokuluslu şirketlerde insan kaynakları yönetimi

Human resource management in multintional companies operating in Germany

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 146749 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada. Almanya'da faaliyet gösteren çokuluslu şirketlerin insan kaynaklan yönetimine etkide bulunan faktörler ve uygulamalar incelenmektedir. Çalışma kapsamında hem teorik hem de uygulamaya ilişkin veriler dikkate alınmıştır. Bu kapsamda konuya ilişkin Alman Mevzuatı detaylı olarak incelenmekle birlikte, çokuluslu şirketlerin konu ile ilgili politikalarını şekillendirirken, etkide bulunan ve bulunabilecek olan Avrupa Mevzuatı da irdelenmektedir. Araştırmada, yönetim bilimi ve özellikle çokuluslu şirketler, yönetime katılım ve insan kaynaklan yönetimi ile ilgili ağırlıklı olarak yabancı kaynaklara başvurulmuş, konu ile ilgili yurtdışında çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Çalışma esas itibariyle, Almanya'da faaliyet gösteren çokuluslu şirketlerde insan kaynaklan yönetimi üzerinde çeşitli düzeylerdeki yönetime katılım ve dolayısıyla Çalışma Konseylerinin önemli bir etkiye sahip olduğunu ve bu yapının varlığının işletme ortamında uzlaşmacı bir zeminin oluşmasına büyük katkılar sağladığını ortaya koymuştur.

Summary:

Abstract In this thesis, the factors and applications that affecting human resource management in multinational companies operating in Germany, are examined. In this context, at first, theoretical framework is built and then German and European Union legislation are taken into account. While studying the subject, basically international literature did show the way and the company visitings in Germany were so helpful. One of the major conclusion of the thesis is that workplace participation and essentially Work Councils have an unprecedented effect on human resource management applications and also create peaceful workplace relations in multinational companies in Germany.