Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı / Avrupa Çalışmaları Bilim Dalı

Almanya'da Türk ve Alman medyasında Türk kökenli göçmen kadınların temsili

The representation of Turkish immigrant women in the Turkish and German printed media in germany

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 363351 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı, Türk kökenli göçmen kadınların Almanya'daki Türk ve Alman Medyası'na yansımalarını ve onların temsilini ortaya koymaktır. 31 Ekim 1961'deki antlaşma uyarınca Türk iş gücünün Alman iş piyasasına pazarlanması ile başlayan Almanya'ya göç dalgası, Türk kökenli göçmenlerin göç öncesi Türkiye'sindeki politik ve ekonomik durum, onların hayallerini süsleyen Almanya resmi anlatılacaktır. 1970'li yıllarda aile birleşimi nedeni ile eşlerini ve çocuklarını da yanlarına aldırmaları ile başlayan uzun süreli kalıcılık dönemleri, Türk kökenli göçmenlerin özelinde kadınların dil ve entegrasyon sorunları gibi konular kadınların aile içerisindeki eş ve anne rolleri ile kamusal alanda çalışma koşulları bağlamında değerlendirilerek Almanya'da yayımlanan Türk ve Alman medyasında göçmen kadınların nasıl temsil edildikleri konusu ortaya konulacaktır. Bu çerçevede kadın göçmenler ve onların hem toplumsal cinsiyetçi bağlamda hem de geleneksel ve modern Türk kadını ayrımında yazılı medyada temsilleri, bu alanda çıkmış haberler örnekleriyle analiz edilecektir. Bu bağlamda, 2013 yılı Nisan ayında Almanya'da yayınlanan "Die Zeit, Frankfurter Allgemeine, Bild ve Hürriyet" gazetelerinde Türk kökenli göçmen kadınlar üzerine çıkan haberler karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Anahtar Kelime: İş gücü göçü, Türk kökenli göçmenler, toplumsal cinsiyetçilik,medya, Türk kökenli göçmen kadınlar, kadın temsilleri

Summary:

The aim of this study is to show the depiction and representation of the Turkish immigrant women in the Turkish and German printed media in Germany. This study will describe the immigration wave to Germany, which had started with the supply of Turkish labour force to the German labour market pursuant to the agreement dated October 31, 1961, as well as political and economic landscape of Turkey prior to the immigration of Turks and the image of Germany as the land of their dreams. In order to illustrate how immigrant women are depicted in the Turkish and German printed media published in Germany, this study explores such subjects as the long-term stay of immigrant workers, which has started with them having their spouses and children join them through family reunification in the 1970s, as well as language and integration issues of Turkish immigrant women in the context of their roles within the family as wives and mothers on the one hand and with respect to their working conditions in the public sphere on the other. Within this framework, the immigrant women and their representation in the printed media within the context of gender discrimination and the divide between traditional and modern Turkish women will be analysed through newspaper articles regarding this matter. To this end, articles on Turkish immigrant women from the newspapers "Die Zeit, Frankfurter Allgemeine, Bild and Hürriyet" published in Germany in April 2013 will be put under the microscope in a comparative manner. Keywords:Immigration of labour force, Turkish immigrants, genderdiscrimination, printed media, Turkish immigrant women, representations ofwomen