Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı

Aloe vera L. Burm. F. jelinin Capsicum annuum L. bitkisinde toplam protein miktarı ve peroksidaz aktivitesi üzerine etkileri

The effect of Aloe vera L. Burm. F. gel on total protein amount and peroxidase activity in Capsicum annuum L.

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 424051 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Aloe vera bitkisinin, zengin bir içeriğe sahip jeli sağlık, kozmetik, gıda alanında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu araştırmada, A. vera yaprakları ikiye bölünerek iç kısmından elde edilen jel saf su ile % 12.5, % 25 ve % 50'lik konsantrasyonlar halinde seyreltilerek, in vivo olarak yetiştirilen 14 haftalık Capsicum annuum var. grossum çeşidine ait fidelerin yapraklarına spreyleme yolu ile uygulanmıştır. Jel uygulanmasından 24 ve 96 saat sonra biber fidelerinin sağlıklı yaprakları soğuk sodyum fosfat tamponu ile homojenize edilerek özütleri hazırlanmıştır. Farklı konsantrasyonlarda uygulanan A. vera jelinin, toplam protein ve POX üzerindeki değişimleri meydana gelen renk reaksiyonları neticesinde spektrofotometrik olarak belirlenmiştir. Toplam protein değerlerinde A. vera jelinin % 12.5, % 25, % 50'lik uygulamalarından 24 saat sonra, kontrol grubuna göre sırası ile % 7.59, % 6.88 ve % 9.72'lik düşüş, uygulamadan 96 saat sonra ise sırası ile % 5.69, % 4.15, % 4.86'lık artışlar saptanmıştır. Peroksidaz aktivitesinde A. vera jelinin % 12.5'luk uygulamasından 24 saat sonra kontrol grubuna göre % 100.08'lik artış, % 25'lik ve % 50'lik uygulamalardan sonra ise % 42.43 ve %49.49'luk azalmalar saptanmıştır. Uygulamadan 96 saat sonra % 12.5'luk grupta % 74.42'lik artış, % 25'lik ve % 50'lik uygulamalardan sonra ise % 4.13 ve % 14.78'lik azalmalar meydana gelmiştir. Sonuç olarak, A. vera jelinin farklı konsantrasyonlarının bitki savunma sistemini farklı düzeylerde uyardığı saptanmıştır. Uygulamadan 24 saat sonra protein değerlerinde meydana gelen düşüşün 96 saat sonra bitki tarafından bir miktar dengelendiği belirlenmiştir. Peroksidaz aktivitesinde ise jel uygulamasının düşük konsantrasyonda bitki tarafından tehdit olarak algılandığı, artan konsantrasyonlarda ise bitki savunma sistemi açısından herhangi bir etkisinin olmadığı saptanmıştır. Araştırma neticesinde A. vera jelinin bitkilerde doğal bir aktivatör olarak kullanılabileceği belirlenmiştir. Anahtar sözcükler: Aloe vera, protein, peroksidaz, POX.

Summary:

In this research, Aloe vera Burm.F. plants used as a gel source. Aloe gel prepared from the divided leaf of A. vera. Three different concentrations (12.5 %, 25 % ,50 %) of aloe gel were prepared with distilled water. Diluted gels applied to the 14th weeks old Capsicum annuum var. grossum leaf by spraying. 24 and 96 hours after gel applications C. annuum leaf were harvested for protein and peroxidase analyses. Changing in total protein and peroxidase levels were measured spectrophotometrically. Changing in both protein and peroxidase levels were occurred after gel applications according to concentrations and exposure time. Amount of total protein decreasing when compare with control group in C. annuum 24 hours after 12,5 %, 25 % and 50 % gel applications respectively 59 %, 6,88 % and 9,72 % and 96 hours after gel applicaton protein increasing were respectively 5,69 %, 4,15 % and 4,86 %. Peroxidase activity changing in C. annuum when compare with control group 24 hours after gel application. Peroxidase levels were increased in %12.5 gel concentration as % 100.08. Other two gel concentration as 25 % and 50 % peroxidase levels were decreased respectively 42,3 % and 49,49 %. As a result of our research, different concentrations and exposure time of of A. vera gels has been stimulated the plant defense system in different ratios. 24 hours after gel applications, decreasing in protein amount were balanced after 96 hours by plants. In peroxidase activity, low concentration of gel application perceived as a threat by plant and in increasing concentration detected any effect by plan defence system. In conclusion, this research showed that A.vera gel can be use as a natural plant activator in plants. Keywords: Aloe vera, protein, peroksidaz, POX.