Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Anabilim Dalı

Aloe vera L. Burm. F. (sarısabır) yapraklarının jel kısmındaki lektin üzerine çalışmalar

Studies on Aloe vera L. Burm. F (sarısabır) leaf gel lectin

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 59634 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Aloe bitkisi tüm dünyada, sağlık alanında uzun yıllardan beri çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Son yıllarda bitkinin yapraklarında lektinlerin varlığı üzerine birkaç araştırma yapılmıştır. Bu çalışmada, ülkemizde kültürü yapılan Aloe vera L. (sarısabır) yapraklarının jel kısmını pulpadan ayırarak, tuzla fraksiyonlu çöktürme ve hidroksilapatit sütun kromatograflsi yöntemleri ile tek bir lektinin kısmen saflaştırılması gerçekleştirildi. Bunun için jel kısmı önce homojenize edildi ve lektin %20-%40 amonyum sülfat konsantrasyonunda çöktürüldü. Çökelti PBS ile çözüldü ve dializden sonra hidroksilapatit sütuna uygulandı. Artan molaritedeki fosfat tamponları (pH 6.8) ile basamaklı olarak yapılan elüsyon sonucunda, lektinin 0.05 M fosfat tamponu ile homojen bir pik şeklinde elüe olduğu saptandı. Tüm saflaştırma evrelerinde protein miktarları ve hemaglutinasyon aktiviteleri tayin edildi. Bu çalışmanın sonucunda, Aloe vera L. yapraklarının jel kısmındaki lektin 351 kez saflaştınlarak elde edildi. Lektinin nötral şeker içermesi glikoprotein yapısmda olduğunu, insan eritrositlerini aglutine etmemesi ise kan grubu spesifisitesinin bulunmadığını gösterdi. Bunun yanında, lektinin sıçan eritrositlerini tavşan eritrositlerine oranla düşük aktivitede ve daha uzun sürede aglutine ettiği gözlemlendi. 22

Summary:

The Aloe plant has been used for many years all over the world for various medical and health purposes. The occurence of lectins in the leaves of the plant has been reported recently. In this study, the gel portion of leaves of Aloe vera L. (in Turkish sarısabır), cultivated in Turkey, were separated from the pulp and a single lectin was isolated by fractional salt precipitation and hydroxylapatite column chromatography. After homojenization of the leaf gel, the lectin was precipitated between %20-%40 ammonium sulphate concentration. The precipitate was dissolved in PBS and applied to hydroxylapatite column after dialysis. The lectin was eluted as a single homogenous peak with 0.05 M phosphate buffer, by stepwise elution with phosphate buffers (pH 6.8) of increasing molarities. Protein contents and hemagglutination activities of the fractions in all purification steps were determined. Finally the lectin isolated from Aloe vera L. leaf gel was 351 fold purified. The fact that the lectin contains neutral sugar leads to the consideration that it has a glycoprotein conformation. Besides, the fact that the lectin doesn't agglutinate human erythrocytes of all blood groups shows that it doesn't possess blood group specificity. In addition, it was observed that rat erythrocytes agglutinating activity of the lectin was weaker than that of rabbit erythrocytes and agglutination occured within a longer period. 23