Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Alpha-galactosidase gene cloning from aspergillus fumigatus

Aspergillus fumigatus'tan alfa-galaktosidaz geni klonlaması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 119105 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT ALPHA-GALACTOSIDASE GENE CLONING FROM ASPERGILLUS FÜMTGA TUS Yalçındağ, Banu M.S., Department of Food Engineering Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel Co-Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ufuk Baku- January 2002, 88 pages In this study, molecular cloning studies were performed on the o> galactosidase gene of Aspergillus fumigatus IMI 385708. Degenerate primers were designed based on amino acid sequence of the enzyme and conserved sequences among a-galactosidases of Aspergillus and Penicillium species. These primers were used in PCR to amplify alpha-galactosidase gene fragments. A 900 bp PCR product was selected as a probe for further studies. RNA dot blot analysis showed that the highest expression of a-galactosidase mRNA was on the fifth day of growth on locust bean gum. This information was employed in cDNA synthesis. The synthesized cDNA was ligated onto Lambda ZAP Express® vector to construct the primary cDNA library. After amplification of the primary library, screening studies were performed. At the end of primary and secondary screening, a number of putative positive plaques were obtained for further characterization studies. Keywords: a-galactosidase, cloning, Aspergillus fumigatus 111

Summary:

oz ASPERGILLUS FUMTGATUSTAN ALFA-GALAKTOSIDAZ GENI KLONLANMASI Yalçındağ, Banu Yüksek Lisans, Gıda Mühendisliği Bölümü Tez Danışmanı: Doç. Dr. Zümrüt Begüm Ögel Yardımcı Tez Danışmam: Doç. Dr. Ufuk Bakır Ocak 2002, 88 sayfa Bu çalışmada Aspergillus fumigatus IMI 385708 a-galaktosidaz geni üzerinde moleküler klonlama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Enzimin amino asit dizilimi ve Aspergillus ve Penicillium suşları a-galaktosidazları arasında korunmuş dizilimler kullanılarak dejenere primerler tasarlanmıştır. Bu primerler polimeraz zincir tepkimesinde kullanılarak alfa-galaktosidaz gen fragmanları çoğaltılmıştır. Elde edilen 900 baz çiftlik bir PCR ürünü ilerki çalışmalarda kullanılmak üzere sonda olarak seçilmiştir. RNA nokta blot analizi, en yüksek a-galaktosidaz mRNA ifadesinin keçi boynuzu sakızı üzerindeki beşinci büyüme gününde gerçekleştiğini göstermiştir. Bu bilgi cDNA sentezinde kullanılmıştır. Birincil cDNA kütüphanesinin hazırlanması için, sentezlenen cDNA, Lambda ZAP Express® vektörüne bağlanmıştır. Birincil kütüphane çoğaltıldıktan sonra tarama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Birincil ve ikincil tarama sonrasında, ilerki karakterizasyon çalışmalarında kullanılmak üzere olası pozitif plaklar elde edilmiştir. Anahtar Sözcükler: a-galaktosidaz, klonlama, Aspergillus fumigatus iv