Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Tarihi Anabilim Dalı

Alphonse Mucha-Sarah Bernhardt işbirliği bağlamında Mucha'nın afiş sanatı

In the context of cooperation with Sarah Bernhardt posters of alphonse Mucha

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 386924 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

19. yy. sonlarında, yeni bir sanat akımı olarak ortaya çıkan Art Nouveau, resimden mimariye, günlük kullanım eşyalarından dekorasyona kadar geniş bir alana sirayet etmiştir. Bu akımın ortaya çıkardığı yeni bir sanat alanı ise, reklam ve resim sanatının işbirliğinden oluşan afiş sanatıdır. Afiş sanatının bugün hala en ünlü ve başarılı ismi sayılan Alphonse Mucha, bu alanda yeni bir estetik anlayış ortaya koymuş, yıllar boyu üzerinde çok konuşulacak olan afişlerini yaratmıştır. Afiş sanatının en çok kullanıldığı ve Mucha'nın da özel bir ilgi gösterdiği dönemin tiyatro dünyası, Mucha'nın, Sarah Bernhardt ile işbirliği sonucu ortaya koyduğu afişlerini ortaya çıkarmıştır.

Summary:

At the end of 19th century, Art Nouveau, has emerged as a new art movement. This art movement, painting architecture, décor and utensils of daily use has spread over a wide area. This trend is revealed by a new art space, advertising and poster art of painting from the cooperation. Poster art by Alphonse Mucha still regarded as the most famous and successful name in this field has revealed a new understanding of aesthetics, which over the years to talk a lot on the posters revealed. Mucha, showed a special interest in drama, and so by collaboration with Sarah Bernhardt came out posters.