Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Alt ekstremite protezlerinde sistem karşılaştırılması (transtibial protezlerde sach ve tek akslı ayak modellerinin yürüme analizi ile karşılaştırılması)

System comparison of lower extremity prosthesis (comparison of sach and single axis feet in transtibial prosthesis by gait analysis)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 121111 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET ALT EKSTREMİTE PROTEZLERİNDE SİSTEM KARŞILAŞTIRILMASI (Transtibial protezlerde sach ve single axis ayakların yürüme analizi ile karşılaştırılması) Bu çalışma 6 transtibial (dizaltı) ampute denek üzerinde yapılmıştır. Deneklere PTB tipi transtibial protez uygulanmış, protez ayağı olarak önce SACH, sonra tek akslı ayak ile denekler eğimli yürüme bandı (treadmill) üzerinde yürüme analizine alınmıştır. Deneklerin her iki ayak tipini kullanırken de protez taraflarının salınım sürelerinin arttığı görülmüştür. Sach ayak kullanırken deneklerin sağlam bacaklarının ortalama adım uzunluğu ile protez bacağa ait ortalama adım uzunlukları karşılaştırıldığında, sağlam tarafa ait adım uzunluğu istatistiksel olarak anlamlı derecede farklı bulunmuştur (p<0.05). Tek akslı ayak kullanırken ayaklar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (pX).05). Sach ve tek akslı ayaklarının kullanıldığı protezlerin çift adım uzunlukları; dakikadaki adım sayılan karşılaştırıldığında gruplar arasındaki istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur (p> 0.05). Deneklerin bireysel olarak yürüme analiz grafiklerinin incelendiği çalışmamızda bilhassa yaşlı deneklerde sach/ tek akslı ayak arasındaki farkın önemsiz olduğu görüldü. Sonuçta getireceği ilave yük ve bakım sorunları da göz önünde bulundurulduğunda, tek akslı ayağın transtibial amputelerde yürüme analizi açısından beklenilenin altında sonuçlar verdiği görülmüştür.

Summary:

SUMMARY SYSTEM COMPARISON OF LOWER EXTREMITY PROSTHESIS (Comparison of sach and single axis feet in transtibial prosthesis by gait analysis) For this study six transtibial amputees were chosen, who had a transtibial prosthesis type PTB. The subjects walked on a graded treadmill first with SACH then with SINGLE AXIS prosthetic feet and were subjected to gait analysis. For both type of foot, the period of steps increased at the prosthetic site. When using Sach foot, comparison of mean stride length of both sides revealed a statistically significant difference (p<0.05). There was no statistically significant difference for the single axis foot regarding mean stride length (p>0.05). Comparison of cadance for Sach and single axis foot revealed no statistically significant difference (p>0.05). Individual analysis of gait graphs showed that especially for the older subjects the difference of Sach and single axis foot was negligible. Our conclusion is that, if öne considers also the greater maintenance problems, single axis foot has been found not to possess the expected better result in gait analysis of transtibial amputees.