Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı ve Yönetimi Anabilim Dalı

Alt kültür müziği olarak rap şarkı sözleri üzerine bir inceleme

An examination of lyrics in rap as a subculture music

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 432462 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırma, rap müzik alt kültürünün günümüzdeki temsilinin üreticilerince yazılmış şarkı sözlerinin incelenmesinden meydana gelmektedir. Birleşik Devletler'de ortaya çıkıp dünyaya yayılan, Türkiye'de ise Almanya'ya göç eden Türk işçi ailelerin çocukları sayesinde tanınmaya başlanan rap müzik, 90'lardan günümüze kadar gelişimini sürdürmüştür. Bu araştırmanın amacı bir alt kültür müziği olan rap'in sözlerinin incelenmesi yoluyla, alt kültürün ortaya çıktığı dönemden, gelişimi ve günümüz sürecine kadar olan durumunu incelemektir. Bu amaçla, Eskişehir'de en az on yıldır rap müziğin temsilcisi olmuş kişilerin en çok dinlenen üç şarkısı (toplamda dokuz şarkı) içerik analizi yoluyla incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre temsilcilerin hangi konularda şarkılar yazdığı, bahsetme biçimleri, alt kültür müziğinin nasıl temsil edildiği ortaya konulmuştur. Temsilciler rap müziğin ortaya çıktığı dönemlerle ilişki kurulabilecek yakınlıkta alt kültürün temsilini sağlamakta; ayrıca içinde bulundukları egemen kültüre de eleştirel bir yaklaşım sergilemektedir. Anahtar Sözcükler: Rap, Alt kültür, Şarkı sözleri, Gençlik.

Summary:

This study consists of close examination of lyrics written by producers who represent today's rap subculture. Rap music has emerged from the U.S. and spread out to the world from there. The genre was introduced to Turkish society by Turkish worker-immigrants in Germany, and has developed during the 90s. The aim of this study is to examine the current stage and developmental process of rap music as a subculture since its actualization by analyzing the lyrics. For this purpose, three most listened songs (in total nine songs) from singers in Eskisehir with at least 10 years of experience representing rap music were examined via content analysis. Lyrical subjects, referential use of language and how the music of subculture was represented, were demonstrated according to research findings. Representatives are providing the representation of subculture in a proximity that can be related to the time period in which the rap genre has emerged, and also exhibiting a critical approach to the dominant culture. Keywords: Rap, Subculture, Lyrics, Youth