Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü / Deniz İşletmeciliği Anabilim Dalı

Alternatif deniz trafik emniyeti sistemi: Kazasay olayları raporlamayı esas alan

Alternative maritime traffic safety management system: Based on near miss reporting

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 343078 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Kazalarla ilgili 1931 yılından beri yapılmakta olan araştırmalar göstermiştir ki ciddi kayıplarla sonuçlanan her kazadan önce benzer özellikler taşıyan daha az hasarlı kazalar ve Near Miss olayları meydana gelmektedir. Oluşum süreçleri bakımından kazalarla bire bir aynı olan Near Miss olaylarının kazalardan tek farkları gerçekleşen olay sonunda can ve mal kaybı ya da çevre kirliliği benzeri herhangi bir kayıp yaşanmamış olmasıdır. Buna göre kazaları önlemek veya mevcut emniyeti arttırmak amacıyla yapılması gerekenleri belirlemek için kazaların olması ve onların soruşturma sonuçlarını beklemeye gerek yoktur. Near Miss olaylarının değerlendirilmesiyle de emniyeti arttırmak için yapılması gerekenler belirlenebilir. Fakat deniz trafik emniyetini arttırmaya katkı sağlamak amacıyla hizmet vermekte olan birimlerde Near Miss olaylarının raporlanıp değerlendirildiği bir sistemin olmadığı gözlemlenmiştir. Bu problemin tespiti amacıyla öncelikle anket yöntemi kullanılarak mevcut sorunlar belirlenmiş ve tespit edilen sorunların çözümü ve oluşturulacak yeni sistemin esaslarını belirlemeye yönelik ise Delphi Tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ise Near Miss olaylarını raporlamaya dayalı bir sistem ve bu sistem için örgüt kültürü ve pozitif emniyet kültürü öğelerini esas alan bir uygulama modeli önerilmiştir.

Summary:

The studies after 1931 showed that, before each serious accident, we could expect similiar minor injuries and near misses with the same causes of that accident. The only differance between an accident and a near miss is the result. After an accident life, property or environment damages occurs but after a near miss none. So, we do not need to wait for accidents to happen to realise that something is going wrong. By reporting and analysing near misses we can learn important lessons and take remedial action before a full scale accident occurs. But it has been observed that there is no any ?Near Miss? reporting system in the organizations which are aim to improve marine traffic safety. In order to define the causes of this problem first of all questionnaire method has been performed. Later on Delphi Tecnique is used to find the solutions of the defined problems. Finally a system based on ?Near Miss? reporting and the implementation model based on organizational culture and positive safety culture recomended.