Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı / Genel Fizik Bilim Dalı

Alternatif iletkenliğe yeni bir teorik yaklaşım

A new theoretical approach to alternative conductivity

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 446431 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Polarizasyon eşitliklerini kullanan diğer teorik yaklaşımlardan farklı olarak, amorf yarıiletken ve yalıtkanlarda elektronun hareketini tanımlayan yeni bir hareket denklemi tanımlanıp bir dizi matematiksel bağıntı kullanılarak, iletkenlik formüllerinin daha genelleştirilmiş hallerine ulaşıldı. Debye pratikte çok az malzemenin iletkenlik davranışını açıklayabilen, etkileşmeyen dipollerin oluşturduğu ideal maddesel ortam yaklaşımı altında iletkenlik formülü türetti. Ancak yapısal parametrelerin uygun seçimiyle önceki yarı-ampirik iletkenlik formüllerine indirgenebilen ve tamamen teorik olarak türetilmiş genelleştirilmiş bir iletkenlik ifadesi üretilebilirdi. Dolayısıyla, hareket denklemini rezistans kuvvetleri de içerecek şekilde konum, hız ve zamanın fonksiyonu olarak tanımladık; bu değişkenler üzerinden fraksiyonel formda bir eşitlik geliştirdik ve sonunda pertürbasyon hesabı yapılmadan tüm etkileşimleri içeren iki değişkenli, fraksiyonel, genelleştirilmiş bir eşitlik elde ettik.

Summary:

The equation of motion is redefined to determine an electron motion in a material, amorphous semiconductor or insulator and linked the conductivity after a series of mathematical assumptions, differently from the other theoretical approximations which are used the polarization equations. Debye has derived a conductivity equation for response of ideal materials and the response is rarely observed in practice, but a general conductivity equation which include the previous empirical equations via correct choice of arbitrary parameters and moreover totally theoretical derivation had to be generated. So we defined the equation of motion included resistive forces as a function of coordinates, their derivatives and time variable; we improved a fractional form of this equation over these coordinates and finally obtained the most generalized equation which counts the whole interactions by fractional form as a variation of two variable.