Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı / Otomotiv Bilim Dalı

Alternatif yakıt olarak biyodizelin Türkiye'deki ve Almanya'daki durumu ile taşıtlarda kullanımının incelenmesi

Evaluation of biodiesel as an alternative fuel in Turkey, in Germany and its utilization in vehicles

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 252439 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, alternatif bir yakıt olan biyodizelin belli başlı bazı özellikleri, kalitesini etkileyen parametreler, kalite standartları, üretimi, üretimi için kullanılabilecek alternatif hammadder, nakliyatı, depolanması, yetersiz kalitede olanının araç parçaları üzerindeki etkileri, emisyonları, dizel motorlar dışındaki kullanım alanları; Türkiye'deki ve Almanya'daki durumu incelenmiştir. Bakıldığında, biyodizel içten yanmalı motorda hiçbir modifikasyon gerektirmeksizin kullanılabildiği ve konvansiyonel dizel yakıtına benzer ya da daha üstün özelliklere sahip olduğu için ticari başarıyı yakalamış bir yakıt olarak karşımıza çıkmıştır. Biyodizel kullanıldığında içten yanmalı motor performans değerlerinin konvansiyonel dizel yakıtına yakın olduğu; genel itibariyle de NOx emisyonları dışında diğer emisyon değerlerinin düşük olduğu görülmüştür. Türkiye'deki durumu incelendiğinde ise, Türkiye'nin kendi ihtiyacını karşılayabilecek bitkisel yağ üretimine sahip olmadığı görülmüştür. Çiftçilerin yağ bitkileri ekmeye teşvik edilmesi, hatta belli bir alanda yağ bitkilerinin ekilmesinin; taşıtlarda belli bir yüzde ile biyodizel kullanımının zorunlu kılınmasının söz konusu olabileceği, özellkile nadasa bırakılan tahıl alanlarında yağ bitkisi ekiminin yaygınlaştırılması gerektiği belirtilmiştir. Almanya'nın durumu incelendiğinde ise, Almanya devletin desteği, izlediği Avrupa Parlementosu biyoyakıt direktifi, çevre emisyonları konusundaki duyarlılık, ve önde gelen bazı araç üreticilerinin biyodizel kullanımı konusunda garanti vermeleri, iklim şartlarının kolza ekimine elverişli olması ve UFOP'un pazardaki çalışmaları sayesinde biyodizel konusunda dünyada lider ülke konumuna ulaşmış ve bu sayede birçok kişiye istihdam sağlanmıştır.

Summary:

In this study, many main properties of biodiesel, the parameters affecting its quality, quality standards, its production, alternative feedstocks for its production, effects of deficient quality biodiesel, its emissions, utilization areas besides in diesel engines; its situation in Turkey and in Germany have been reviewed. In diesel engines, it is not required to make any modifications to use biodiesel as fuel and due to its similar or better properties in comparison with diesel, it has succeeded in the market. According to tests done, it was observed that its performance values are similar to diesel and its emission values except NOx emission values are better. It has been seen that Turkey has not enough vegetable oil production for its own consumption. Farmers should be encouraged to plant oil vegetables; planting oil vegetables in some areas, the utilization of biodiesel in vehicles with some percentage may be necessitated. Also, in the areas left to fallow in cereal plants can be evaluated by planting oil vegetables. Evaluation of the situation of biodiesel in Germany has been done, it has been seen that Germany has been leader in biodiesel sector in the world. This has been achieved with the support of government, follow up of European Parliament?s directive about the biofuels, being sensitive about the emissions, the warranty given by many leading car manufacturers, suitability of climate conditions for planting rapeseed and the workings of UFOP in the market. Thus, jobs to so many people have been provided.