Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Yıldız Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Altı sigma metodolojisi ve bir işletmede örnek uygulama

Six sigma methodology and a case study at a company

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 201370 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tezin amacı, Altı Sigma kavramını ve önermis oldugu iyilestirme adımlarını detaylı incelemek ve sirketlerin Altı Sigma sürecine hazırlık ve süreç asamalarını net bir biçimde ortaya koymaktır Örnek Altı Sigma uygulaması ile tüm bu metodolojinin büyük resmi özetlenmeye çalısılmıstır Globallesmenin sonucunda aradaki sınırlar ekonomik anlamda yok olmaya baslamıstır Sirketler, günümüz kosulları içerisinde maliyetlerini minimize etmenin yollarını aramaktadırlar Bunu yaparken aynı zamanda müsterilerine sundukları hizmet /ürün kalitesini de korumak zorundadırlar Altı Sigma, bu noktada sirketlerin deneyebilecekleri en etkin yöntemlerden biridir Altı Sigma, müsteri odaklı bir metodolojidir ve müsterinin temel gereksinimlerine kulak vermeyi sorununun çözümü için baslangıç sayar yilestirme süreçleri yardımıyla sirket içerisinde mevcut süreçlerin tekrar gözden geçirilmesini ve hatta sorgulanmasını saglayarak kültür degisimine yol açar ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

This research work aims to analyze the ?Six Sigma? concept and its proposed improvement steps by putting forward clearly all the necessary preparations for ?Six Sigma? within all phases of the whole process As a result of globalism, borders seem to disappear in economical perspective Within current conditions, companies are focusing on cost-cutting solutions They have to keep their service / product qualities in the same level during these efforts At that point, Six Sigma is one of the most effective ways that companies can try Six Sigma is a customer based methodology and it takes considering customer?s basic requirements as a first step for the solution ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.