Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Anabilim Dalı / Yöneylem Araştırması Bilim Dalı

Altı sigma metodolojisi ve bir sanayi uygulaması

Six sigma methodology and one industry application

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 158902 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Günümüzde rekabetin inanılmaz bir şekilde artması firmaların ayakta kalabilmesi gittikçe daha da zorlaşmaktadır. Müşterin beklentisine ancak en doğru şekilde cevap verebilen şirketler gelecekte varolabilirliğini sürdürülebilecektirler. Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda en kaliteli ürünü en uygun fiyattan piyasaya sunabilmek günümüz şirketlerinin temel hedeflerinden biridir. Hızla globalleşen dünyada özellikle sanayi sektöründe üretim merkezleri, en kaliteli üretimi en düşük maliyette üretebilen ülkelere kaymaya başlamıştır. Türkiye özellikle hafif ticari araç üretiminde dünyanın üretim merkezi haline gelmiştir. Ancak asıl önemli olan, Türkiye' nin bu konumu koruması, avantajım ilerki dönemlerde taşıyabilmesidir. Altı sigma yaklaşımının imalat sektörü için önemi çok büyüktür. Asıl amacı üretimdeki kusurları minumuma çekebilmek, ürün kalitesini yükseltmek ve üretim süreçlerinde iyileştirmeler yapabilmek olan firmalar için altı sigma metodu çok cazip bir yöntemdir. Bu tezde altı sigma metodu kullanılarak, otomotiv sektöründe üretim yapan bir firma için farklı imalatçılardan gelen parçaların kalitesinde iyileştirme yapılarak parça kalitesinde meydana gelen iyileştirme sayesinde maliyetlerde ne kadar bir azalma olacağı araştırılmıştır. Zaten altı sigmanın çıkış noktası mevcut kalitenin artırılmasıdır. Sanılanın aksine altı sigma metodu doğru bir şekilde uygulandığında maliyetlerin artmadığı görülmüştür. Tezin ilk dört bölümünde altı sigmanın ortaya çıkışı, hangi firmalar tarafından ve ne gibi sektörlerde kullanıldığı hakkında bilgi verilmiştir.Beşinci ve altıncı bölümde altı sigma yönteminde izlenilmesi gereken adımlar ve toplam kalite konularına değinilmiştir. Yedi, sekiz ve dokuzuncu bölümlerde ise altı sigma kusur oranı, altı sigma sürecinde aşamalar, altı sigma tasarımına yer verilmiştir. Son olarakta onuncu bölümde altı sigma organizasyonunda yer alan rollerden bahsedilmiştir.

Summary:

ABSTRACT As the competition incredibly increases today, the survival of the firms becomes more difficult. The company, which can accurately satisfy customer expectations, will continue to exist. To supply the high-quality products with the most competitive price is the most indispensable provision for the current companies. In the rapidly globalizing world, production centers (particularly in industry sector) has begun to be established in the countries which achieve the high-quality production with the lowest cost. However, it is vital that Turkey can maintain its position and use its advantage in the future. Six Sigma approach is a priceless opportunity particularly for manufacturing sector. Six Sigma method is an appealing method for the firms whose main aim is to minimize the defects in production, increase the product quality and make improvements in production processes. In this thesis, for a firm in the automotive sector, by using Six Sigma method, a search was done on the decrease of costs through an improvement in the item quality by improving the quality of the items from different manufacturers. To increase the current quality is already the starting point of six sigma. Contrary to the beliefs, the costs do not increase if six sigma is applied properly. In the first four chapters, the history of six sigma, the firms which use it and the sectors in which it is used are mentioned. Chapter 5 and 6 explains the steps which should be followed in six sigma method and total quality. Chapter 7, 8, 9 covers six sigma defect rate, the phases in six sigma process and Design of Six Sigma. And finally, in Chapter 10, the roles taking place in six sigma organization are presented. vn