Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Bölümü / İşletme Anabilim Dalı / Üretim Bilim Dalı

Altı sigma metodolojisi ve otomotiv yansayisinde uygulaması

Six sigma methodology and an implementation in automotive supplier

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 277875 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Etkinliği ve verimliliği aynı anda arttırmak için süreç iyileştirme yaklaşımı olan Altı Sigma ülkemizde daha çok büyük firmalarda uygulanmaktadır. Bu çalışma ana sanayi ile her yıl fiyat düşüşü konusunda anlaşma yapan bu nedenle faaliyetlerine devam edebilmek için her yıl önemli miktarda maliyet azaltması gereken yan sanayide uygulanmıştır. Maliyeti düşürerek karlılığı arttırmak ve bu şekilde büyümesini ve pazar payını arttırmasını sağlamak için sistematik bir yaklaşım olan Altı Sigma seçilmiştir.Çalışma 5 kısımdan oluşmakta ilk kısmında Altı Sigma'nın ne olduğu, tarihçesi anlatılmış ve ikinci kısmında Altı Sigma'da sorumlu kişiler ve Altı Sigma'nın metodolojisinden bahsedilmiştir. Üçüncü kısımda Altı Sigma'nın süreç iyileştirmede kullandığı istatistikî araçlar anlatılmıştır. Dördüncü kısımda bir otomotiv yan sanayi firmasında iğne adlı üretim sürecinde en çok hurda verilen hata sebebi pareto ile ortaya konulmuş ve Altı Sigma metodolojisi ile 3,1 olan kalite seviyesi 5,2' e çıkartılmıştır.Firma için önemli bir kazanç sağlayan bu iyileştirmenin örnek olması ve bundan sonraki en büyük kayıpların bu süreç iyileştirme metodu ile iyileştirilmesi önerilmiştir.Anahtar Kelimeler: Altı Sigma, Otomotiv Yan sanayi, Üretim

Summary:

Six Sigma is process improvement approach that increase efficiency and effectiveness at the same time and this methodology is widespread among companies to improve their processes. This study was implemented in the one of automotive supplier in order to continue its activities in a presence of an agreement about price decrease every year. Six Sigma methodology which is systematical process improvement approach was chosen to increase profit by decreasing cost.Thesis consists of 5 parts and in the first part general information about Six Sigma and its history was given. In the second part methodology of Six Sigma and Six Sigma responsibilities have been mentioned. In the third part the statistical techniques necessary for Six Sigma have been examined with samples. In the fourth part, defects of needle production process was monitored and pareto analyses was realized and with Six Sigma methodology, process quality level is increased from 3,1 to 5,2.The firm is advised to follow this high profitable improvement and in future losses this process improvement method is recommended.Key Words: Six Sigma, Automotive Industry Supplier, Production