Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Altı sigma ve Türkiye uygulaması

Six sigma and its Turkey application

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 152386 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Bu tez çalışması, Altı Sigma, Altı Sigma Araçlarına yönelik olarak gerçekleştirilen uygulama çalışmaları ve Altı Sigma organizasyonunda yönetimin rolü ve katılımına yönelik gerçekleştirilen bir anket çalışmasını içermektedir Birinci bölümde değişim, değişimin gerekliliği ve kalite kavramı irdelenmiş ve Altı Sigma' ya kadar kalite adına gerçekleşen aşamalar açıklanılmaya çalışılmıştır İkinci bölümde Altı Sigma' run ne olduğu, tarihsel gelişimi, işletmelere kazandırdıkları anlatılmış ve süreç yönetimi, müşteri, tasarım gibi Toplam kalite Yönetimi' nde de adı geçen bir çok kavramla olan ilişkisi açıklanılmıştır Üçüncü ve dördüncü bölüm, Altı sigma uygulama metodolojisinin beş aşamasını ve bu aşamalarda kullanılan araçları içermektedir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

SUMMARY This study includes six sigma, six sigma application tools that realized in some companies and a survey study that determines the management role and participation in six sigma organizations In chapter 1, change, the necessity of change and quality concept were explained and the phases about historical quality process that passed towards six sigma were explained In chapter 2, what six sigma is, historical development of six sigma, the benefits of six sigma for companies were explained and the relation with the subjects like process management, customer, design concepts that also available in Total Quality Management were fixed Chapter 3 and 4 include the five phases of six sigma application methodology and the tools that used in these phases So, what every phase means, what should be done in these phases and the application strategies for six sigma programs were tried to explain ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.