Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı / Üretim Metalurjisi ve Teknolojileri Mühendisliği Bilim Dalı

Altın cevherlerinin ateş analizlerinde kullanılan curuflaştırıcıların etkilerinin incelenmesi

Investigation of effects of flux materials which are used on the fire assay of gold ores

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 292167 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Ateş analizi, cevherlerin, konsantre ve metallerin altın, gümüş ve pilatin grubu metal içeriklerini tespit etmek için uygulanan kantitatif bir analiz metodudur. Bu analiz metodu uygulanırken, öncelikli olarak tane serbestleşmesini sağlamak amacı ile cevherler ince bir şekilde öğütülür. Daha sonra öğütülmüş cevher, asidik ve bazik curuflaştırıcılar olan, sodyum karbonat (Na2CO3), kalsiyum karbonat (CaCO3), kurşun oksit (PbO), sodyum tetra borat dekahidrat (Na2B4O7?10H2O), ve silika (SiO2)'dan meydana gelen bir flaks ve karbon bazlı bir redükleyici ile karıştırılır. Hazırlanan şarj karışımı seramik potalar kullanılarak ergitilir. PbO'nun karbon ile redüklenmesinin bir sonucu olarak altın ve diğer değerli metalleri toplayan metalik kurşun fazı potanın alt kısmında oluşur ve potanın üst kısmındaki gang minerallerini içeren curuftan ayrılır. Küpelasyon olarak bilinen değerli metallerin kurşun düğmeden ayırılması işlemi, PbO'nun ergime sıcaklığından daha yüksek sıcaklıklarda, okside olmuş kurşunu absorbe eden ve küpel adı verilen gözenekli potalar kullanılarak gerçekleştirilir. Bu işlem sayesinde, değerli metallerden meydana gelen bir boncuk küpelin dip kısmında elde edilir. Elde edilen boncuk gümüş içeriğinin ayrılması için nitrik asit (HNO3) ile çözüldükten sonra, boncuğun geri kalan kısmının değerli metal içeriği çeşitli teknikler kullanılarak belirlenir. Bu çalışmanın amacı, altın cevherlerinin ateş analizlerinde kullanılan curuflaştırıcıların tür ve miktarlarının etkilerini incelemektir.

Summary:

Fire assay is an analysis method which is used to determine gold, silver and PGM contents of ores, concentrates and metals. When this analysis method is applied, firstly ore is ground to obtain fine grain size. Ground ore is mixed with acidic and basic fluxes such as sodium carbonate (Na2CO3), lead oxide (PbO), sodium borate decahydrate (Na2B4O7?10H2O) and silicate (SiO2) and a carbon based reductant. Prepared charge mixture is smelted with using ceramic crucible. As a result of reduction of PbO with carbon, gold and other precious metals are collected into metallic lead phase at the bottom of the crucible and metallic lead phase is separated from the gangue minerals-containing slag occured on the top of the crucible. The method isolation of precious metals from metallic lead phase, known as cupellation, is performed in porous crucibles, which absorb the oxidized lead and is called ``cuppel??, at temperatures higher than melting point of PbO. At the end of the cupellation process, a bead, containing precious metals, is occurred at the bottom of the crucible. After the bead is digested in the nitric acid (HNO3) to remove silver content, the precious metal content of residue is analyzed by using various techniques. The aim of this study is the investigation of effects of flux materials which are used on the fire assay of gold ores.