Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Anabilim Dalı

Altın diferensiyel geometri

Golden differential geometry

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 284906 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tez dört bölümden oluşmaktadır.·Ilk bölüm giriş kısmına ayrılmıştır.·Ikinci bölümde, temel tanımlar ve gerekli önbilgiler verilmiştir.Üçüncü bölümde, Altın oran ve özelikleri verildikten sonra Fibonacci ve Lucas dizilerindenbahsedilip, Fibonacci ve Lucas dizilerinin geometrik bir yorumu yapılmıştır.Dördüncü bölümde, ilk önce diferensiyellenebilir manifoldlar üzerinde altın yapınıntanımı verilmiş, sonrada altın yapıya örnekler verilip, hemen hemen çarpım yapısı kul-lanılarak manifold üzerinde altın yapının bazı geometrik özelikleri incelenmiştir.

Summary:

This thesis consists of …five chapters.The fi…rst chapter is devoted to the introduction.In the second chapter, some basic concepts and required informations are given.In the third chapter, the Golden ratio and its properties, Fibonacci and Lucas se-quences are mentioned. Then a geometric comment of Fibonacci and Lucas sequencesis given. In the forth chapter, fi…rstly, the Golden structure on diferentiable manifoldis defi…ned. Then some examples of the Golden structure by using the almost productstructure are examined.