Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı / Üretim Metalurjisi ve Teknolojileri Mühendisliği Bilim Dalı

Altın içeren asidik çözeltilerin bitkisel atıklar ile işlenmesi

The processing of gold containing acidic solutions with plant based wastes

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 222334 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tez çalısmasında, hidroklorik asit ile sentetik olarak hazırlanmıs 50mg/l altın içeren çözeltilerden bu metalin çesitli türdeki yapraklara yüklenmesi deneysel olarak incelenmistir. Deneysel çalısmalarda 16 farklı agaç türünden toplanan yapraklar kullanılmıstır. Her yaprak 5 ayrı tane boyutu aralıgına ögütülmüstür. Karıstırma hızı 0?100 hub/d arasında tutulmustur. Süzme islemleri 5000 devir/dakika'ya çıkabilen santrifüj makinesi ve klasik filtrasyon islemi ile gerçeklestirilmistir. Deneylerde; tane boyutu, zaman, çözelti/yaprak oranı, karıstırma hızı, süzme tipi, pH, yaprak cinsi incelenen temel parametrelerdir. Ayrıca, yaprak türlerinin yükleme kapasiteleriyle beraber aktif karbonun ve biyo-kütlenin yükleme kapasitelerinin karsılastırması ayrıca deneysel çalısmalarda yer almıstır. Katı/sıvı ayrımından sonra elde edilen çözeltilerde altın analizi, atomik absorbsiyon spektrofotometresi (AAS) ile gerçeklestirilmistir. Yapılan ölçümlerde yapragın tane boyutunun altın yükleme verimine önemli bir etkisinin bulunmadıgı tespit edilmistir. Kullanılan tüm yaprak türleri için, yükleme süresinin artmasıyla beraber altın yükleme verimlerinde bir artıs görülmüstür. Çözelti pH'sının, bazı yapraklarda yükleme veriminin artmasına bazı yapraklarda ise azalmasına yol açtıgı görülmüstür. Bu durum, yapraktaki tanen miktarıyla iliskili olarak açıklanabilmektedir. Yapılan deneysel çalısmalarda, optimum çözelti/yaprak miktarı oranının 1/(7,5?10) arasında oldugu tespit edilmistir. Diger dogal adsorban maddelerle karsılastırıldıgında, aktif karbonla elde edilen %99'luk altın tutma verimi, pH'nın 3-5 arasında oldugu degerlerde Anadolu Kestanesi, Akçaagaç, Kızılçam ve çesitli mese türlerinin yapraklarıyla da elde edilebilecegi ortaya çıkmıstır. Altın yükleme kapasitesi açısından kullanılan 16 yaprak türü, birbirleri ile karsılastırıldıgında, çınar ve mese türü genis yüzeyli yapraklarda 98%'e varan yükleme verimlerine ulasılabilmektedir. SEM ve XRD ile yapılan karakterizasyon ile, altının kullanılan yapraklar tarafından tutuldugu ve yüklenen altının metalik oldugunu ispatlanmıstır. Anahtar Kelimeler: Bitkisel Atık, Altın Geri Kazanımı, Arıtma, Adsorban

Summary:

In this thesis work, the adsorbsion of gold from synthetically prepared gold bearing solutions with a gold content of 50mg/l was investigated. In this study, 16 different types of tree leaves were employed. After the leaves were rinsed and dried thoroughly, they were ground into 5 different particle sizes. Particle size of the leaves, reaction time and rate, solid/liquid ratio, type of filtration, pH of the solution and type of leaf were studied in terms of adsorbsion efficiency. In addition, a comparison between leaves and active carbon and also bio-mass has been made in terms of adsorbsion efficiencies. It was found that particle size of the leaves had a minor effect on the adsorbsion efficiency. It was also observed that adsorbsion efficiency increased with increased reaction time. On the other hand, it was seen that pH of the solution played a critical role in the adsorbsion efficiency. For such leaves as Castanea Sativa, Acer, increasing pH value of the solution resulted in poor adsorbsion efficiency, although for some leaf types for of Quercus, increasing pH value of the solution increased the adsorbsion efficiency. Experimental results showed that the optimum solution/leaf quantity ratio was 1/ (7,5-10). When the pH value of the solution was adjust to 3-5, using Castanea Sativa, Acer and various Quercus leaves, the adsorbsion efficiencies were found to be close to that of active carbon. Among 16 different types of leaves, Castanea Sativa showed the best result in terms of gold adsorbsion efficiency. Keywords: Plant Based Wastes, Gold Recovery, Purification, Adsorbant