Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Müziği Anabilim Dalı / Türk Sanat Müziği Bilim Dalı

Alto kemençe

Alto kemençe

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 227606 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Dört Telli Klasik Kemençe ailesinin bir bireyi olan ?Alto Kemençe? hakkında yapılan bu çalışma bir anlamda bir biyografik çalışmadır. Klasik Kemençe'nin tarihçesi, isminin kökeni, fiziki özellikleri hakkında bilgi verilmesinin yanı sıra, çalgının ses sahası, yapabildiği ezgi süslemeleri tespit edilmiştir. Alto Kemençe'nin icra özellikleri hakkındaki bu tespitler, daha sonra yapılabilecek orkestrasyon çalışmalarına kaynak olabilecek niteliktedir. Bir çalgının tınısını bilen, ancak icra olanaklarından haberdar olmayan bir kompozitör bu ve benzeri enstrumantasyon çalışmalarından faydalanarak herhangi bir orkestrasyon yazabilir.

Summary:

This work, which has been carried outon "Alto Kemençe", a member of the Four-Stringed Classical Kemençe, is in one sense a biographic work. It comprises information on historical background of Classical Kemençe, the origins of its name, the physical properties of the instrument, as well as the sound range of the instrument and melody ornamentos that she could manage. These determinations on the performance characteristics of Kemençe would become a resource to future orchestration works. A composer, who is familiar with the tone of an instrument, but does not know the performance possibilities may write orchestrations based on this and similar instrumentation work.